Anna Catarina Persson (43p)

Kvinna, Född: 1975
Roller

Extern firmatecknare

Rangordningen antal relationer
Per Ingemar Witalisson (52) Hans-Christian Lars Ove Schulze (25) Eva Margareta Eljans (14) Anita Helena Berggren (14) Karl Sven Daniel Olsson (6) Inger Margareta Dahle (5) Bengt Junior Niklas Nygårds (5)Ökend (4) Sven Johan Michael Johansson (4) Johan Robert Christian Larsson (4) Nils Johan Gustavsson (4) Eva Maria Jonséus Carlsvi (4) Ulrika Margareta Ahlholm (3) Richard Lars Daniel Larsson (2) Anders Viktor Borgs (2) Marcus Christian Landelin (2) Claes Johan Liljehult (2) Hans Göran Lambert Österberg (1) Kjell Bo Lennart Johansson (1) Sven Henrik Ragnar Lundberg (1) ULF STAFFAN DANIELSSON (1) Mats Erik Lindskog (1) Lars Urban Wikström (1) Karl Einar Reinhold Svensson (1) Karin Jeanette Roosberg (1) Ulf Robert Andersson (1) Anders Lennart Johansson (1) Bengts Jan Anders Bengtsson (1) Emil Gustav Carlsson Ramö (1) Fredrik Nathan Daveby (1) (1) Kjell Arne Björling (1) Karlo Olavi Vohta (1) Ivar Björn Olof Edström (1) EVA ANNABRITTA DANIELSSON (1) Lars Christer Sjöström (1) Tiia Maria Helena Ingeborg Torekull (1) Lars Johan Rasmusson (1) Knut Olof Henning von Platen (1) Carsten Sigurd Olsson (1) Hans-Göran Arras Stennert (1) Hans Åke Richard Johansson (1) Jonas Andreas Metzger (1) Paul Christer Emilsson (1) Kent Olof Persson (1) Per Göran Jakobsson (1) Erik Sune Johansson (1) Hans Per Erik Jönsson (1) Claes Johan Danielsson (1) Sven Tore Lindberg (1) Sven-Arne Ingmar Persson (1) Johan Magnus Viktor Ånstrand (1) Johan Erik Berneskog (1) Bengt Henrik Marcus Thomasson (1) Hans Emanuel Linnarson (1) Mats Olov Jonsson (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Ingrid Edith Bodil Rosvall Jönsson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Emanuel Linnarson (81p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) Lars Christer Sjöström (69p) Hans-Göran Arras Stennert (67p) Bengts Jan Anders Bengtsson (65p) Fredrik Nathan Daveby (65p) Hans Åke Richard Johansson (65p) Ingrid Edith Bodil Rosvall Jönsson (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (54p) Hans Per Erik Jönsson (50p) Nils Johan Gustavsson (46p) Bengt Henrik Marcus Thomasson (46p) Mats Erik Lindskog (43p)Ökend (42p) Johan Robert Christian Larsson (42p) (42p) Anders Viktor Borgs (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Karl Sven Daniel Olsson (40p) Per Ingemar Witalisson (39p) Hans-Christian Lars Ove Schulze (39p) Sven Henrik Ragnar Lundberg (34p) Johan Erik Berneskog (30p) Emil Gustav Carlsson Ramö (28p) Carsten Sigurd Olsson (26p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Ulf Robert Andersson (23p) Lars Urban Wikström (22p) Ivar Björn Olof Edström (22p) Per Göran Jakobsson (22p) Sven Tore Lindberg (22p) Hans Göran Lambert Österberg (21p) Kjell Bo Lennart Johansson (21p) Kjell Arne Björling (21p) Karlo Olavi Vohta (21p) Johan Magnus Viktor Ånstrand (21p) Karl Einar Reinhold Svensson (20p) Marcus Christian Landelin (20p) ULF STAFFAN DANIELSSON (19p) Claes Johan Liljehult (19p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (19p) Mats Olov Jonsson (19p) EVA ANNABRITTA DANIELSSON (18p) Claes Johan Danielsson (18p) Anders Lennart Johansson (17p) Sven Johan Michael Johansson (17p) Knut Olof Henning von Platen (17p) Erik Sune Johansson (17p) Lars Johan Rasmusson (16p) Tiia Maria Helena Ingeborg Torekull (14p) Jonas Andreas Metzger (14p) Richard Lars Daniel Larsson (11p) Karin Jeanette Roosberg (10p) Sven-Arne Ingmar Persson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.