Jan Börje Andreas Sjödin (36p)

Man, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Maria Kristina Wigenfeldt (3) Lars Yngve Dahlbom (2) Lars Stefan Kämpendal (2) Lennart Andreas Mattsson (2) Jan-Olov Sjölund (1) Jan Yngve Kihlström (1) Tage Arne Skoglund (1) Hanna Elisabeth Pontén Brattgård (1) Nils Joachim Danielsson (1) Jane Elisabeth Hartwig (1) Staffan Tore Littmarck (1) Karl Olof Herman Stjernberg (1) Lars Johan Edstav (1) Hanna Rebecca Stjernberg Bejhed (1) Marlene Kristina Burwick (1) Malin Kristina Sjöberg Högrell (1) Therez Marie Almerfors (1) Jan Olov Westman (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Ruth Nancy Jonsson (1) Alf Gunnar Leif Broberg (1) Per Sture Valdemar Jansson (1) Bengt Thomas Lindgren (1) Christer Ingemar Svensson (1) Eva-Lotta Wikman Öman (1) Karin Pernilla Björk (1) Bo Stefan Börjesson (1) Tiina Anita Mykkänen (1) Rolf Peter Nilsson (1) Sven Fredrik Arnold Ahlstedt (1) Stéphanie Anna Chantal Ljungberg (1) Lars Arne Göran Brocknäs (1) Karl Georg Folke Klintstedt (1) Karl Ulf Eriksson (1) Mårten Håkan Rikard Westman (1) SÖREN Fredrik Hedvall (1) Niklas Erik Jonsson (1) Eva Liselotte Herrlander (1) Carl Johan Gunnar Falkman (1) Matti Verner von Magius (1) Ove Egon Sjöblom (1) Pirkko Liisa Eriksson Hundertmark (1) Mats Ove Åleskog (1) Eva Ann-Sophie Hansson Myrefelt (1) Kristina Eva Söderman (1) Anna Karin Maria Gardfjäll (1) Leif Robert Thorslund (1) Anna-Carin Cajsa Johansson (1) Per Fredrik Kjellén (1) Mohamad Hassan (1) Maria U J Berglöf Stridh (1) Sara Magdalena Arons (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Niklas Rudolf Feiff (1) Ingrid MARIA Hedvall (1) Anders Karl Johan Schütt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.