Mia Carolina Niemistö (12p)

Kvinna, Född: 1976
Rangordningen antal relationer
Sven Folke Bruno Kimblad (3) Nils-Einar Andreas Bielfeld (3) Tobias Olof Kenneth Pettersson (3) Anna Catarina Bielfeld (3) Pierre Arthur Jansson (3) Håkan Fredrik Erholt (2) Eva Katarina Moberg (2) Petri Mikael Langenoja (2) Håkan David Andreas Aarflot (2) Mats Bertil Wärnbring (2) Bengt Rickard Sterner (2) Bengt Ivar Beergrehn (2) Johan Fredrik Ståhl (1) Raija Inkeri Niemistö (1) Lennart Michael Harrius (1) Karin Barbro Törnblom Lindevall (1) Jan Markus Birath (1) Hans Göran Dege (1) Theresé Kristina Mattsson (1) Lena Margareta Roll (1) Åke Krister Vilhelm Nilsson (1) Stefan Gustav Dubois (1) Gustaf Henrik Folke Kimblad (1) Robert Joakim Nordlund (1) Ulf Thomas Mikael Cahling (1) Anna Åsa Charlotta Remius (1) Rolf Krister Valo (1) Uno Sverker Remius (1) Jenki Mikael Lindgren (1) Lena Birgitta Winterbrink (1) Kristina Terese Svensson (1) Erik Andreas Hager (1) Carina Agneta Fridberg (1) Karin Micaela Jenssen (1) Eddy Sigvard Wettergren (1) Anna Lallerstedt (1) Anders Håkan Mattsson (1) Sulejmen Peljto (1) Sheila Therese Lindow (1) Matts Roll (1) Anneli Nilsson (1) Karl Anders Peter Ocklind (1) Per Birger Tranberg (1) (1) Rolf Magnus Lindblad (1) Ulla Marie Kristina Liljeberg (1) Claes Tony Stefan Mattsson (1) Mats Brunstedt (1) Olof Henrik Winterbrink (1) Emilia Ingrid Mari-Anne Dalén (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) Karl-Axel Joachim Moberg (1) Caroline Elisabeth Aaby-Ericsson (1) Anders Olof Löfstrand (1) Karl Mikael Lindevall (1) Erik Magnus Holm (1) Thomas Olof Henrik S Lindow (1) Björn Olof Anders Johansson Sjödin (1) Martin Börje Vestin (1) Sven Peter Gode (1) Per Anders Mikael Häggeborg (1) (1) Eric Ninor Johansson (1) Siv Harriet Linnéa Hellzén (1) Per Jörgen Häggeborg (1) Karl-Erik Eriksson (1) Henric Christian Appelkvist (1) Jan Erik Nordlöv (1) Gerhard Magnus Bernström Jenssen (1) Lars Niklas Dalén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Anders Peter Ocklind (63p) Mats Bertil Wärnbring (52p) Eric Ninor Johansson (52p) Anna Åsa Charlotta Remius (45p) Rolf Magnus Lindblad (45p) Henric Christian Appelkvist (41p) Anna Lallerstedt (40p) Erik Andreas Hager (39p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Lars Niklas Dalén (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Kristina Terese Svensson (36p) Claes Tony Stefan Mattsson (36p) Emilia Ingrid Mari-Anne Dalén (36p) Åke Krister Vilhelm Nilsson (35p) Uno Sverker Remius (35p) (32p) Eva Katarina Moberg (31p) Per Birger Tranberg (31p) Bengt Ivar Beergrehn (31p) (31p) Sven Folke Bruno Kimblad (27p) Petri Mikael Langenoja (27p) Per Anders Mikael Häggeborg (26p) Per Jörgen Häggeborg (26p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Karin Barbro Törnblom Lindevall (25p) Björn Olof Anders Johansson Sjödin (25p) Karl Mikael Lindevall (24p) Robert Joakim Nordlund (23p) Lena Margareta Roll (22p) Sheila Therese Lindow (22p) Mats Brunstedt (22p) Bengt Rickard Sterner (22p) Sven Peter Gode (22p) Matts Roll (21p) Thomas Olof Henrik S Lindow (21p) Theresé Kristina Mattsson (20p) Anders Håkan Mattsson (20p) Anna Catarina Bielfeld (20p) Ulf Thomas Mikael Cahling (19p) Nils-Einar Andreas Bielfeld (19p) Håkan David Andreas Aarflot (19p) Hans Göran Dege (18p) Stefan Gustav Dubois (18p) Gustaf Henrik Folke Kimblad (18p) Raija Inkeri Niemistö (17p) Martin Börje Vestin (17p) Karl-Erik Eriksson (16p) Eddy Sigvard Wettergren (15p) Anneli Nilsson (15p) Pierre Arthur Jansson (15p) Jenki Mikael Lindgren (14p) Gerhard Magnus Bernström Jenssen (14p) Ulla Marie Kristina Liljeberg (12p) Rolf Krister Valo (11p) Karl-Axel Joachim Moberg (11p) Siv Harriet Linnéa Hellzén (11p) Lena Birgitta Winterbrink (10p) Karin Micaela Jenssen (10p) Olof Henrik Winterbrink (10p) Carina Agneta Fridberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.