Johanna Maria Elisabeth Eliasson (62p)

Kvinna, Född: 1975
Rangordningen antal relationer
Nils Magnus Götenfelt (7) Bo Christer Martin Alsander (6) Kristina Maria Brandt (6) Ulf Håkan Jarkvist (4) Johan Martin Hansson (3) Peter Åke Wallenberg (2) Mats Karl Johan Gunnarsson (2) Viveka Irja Hirdman Ryrberg (2) Hanna M Backström Eiderbrant (2) Folke Lennart Hörling (2) Per Johan Fredrik Öberg (2) Jonas Ragnar Ragnarsson (2) Karl Erik Bertil Olin (2) Jenny Agneta Ashman Haquinius (2) Peder Schumacher (2) Karl Leonard Daun (2) Pia Margareta Djupmark (2) Sten Magnus Karlberg (2) Jean Christoffer Johannes Marin (2) Sven Arne Engvall (1) Dan Christer Pitulia (1) Thomas Lennart Eklund (1) Emma Elisabeth Ridderstad (1) Louise A C Hjörne Montereale (1) Carl Filip Gustaf Bergendal (1) Artur Henrik Ringart (1) Anders Johan Löf (1) Bertel Tobias Fagerlund (1) Jan Harry Flood (1) Per Anders Rodebjer (1) Anita Helena Berggren (1) Anders Johan Einar Qvarnström (1) Philip Axel Wilhelm Siberg (1) Anna Katarina Enlund (1) (1) Per Jörgen Ringman (1) Birgitta Helen Olsson Svärdström (1) Anna Britta Maria Wallgren (1) Lena Elisabeth Adelsohn Liljeroth (1) Per Anders Nilsson (1) Carl-Johan Henrik Kjellman (1) Per-Olov Sören Olofsson (1) Paula Christina Embro Hogéus (1) Carl Winston Peter Risberg (1) Ebba Cecilia Margareta Fåhraeus (1) Kent Mikael Lind (1) (1) Madeleine Louise Agneta Kores (1) Hans Lennart Rudolf Wigzell (1) Gustaf Kenneth Adenskog (1) Per Ragnar Johannes Hedström (1) Lars Fredrik Lundberg (1) Sten Christian Elofsson (1) (1) Lars Anders Nyrén (1) Eva Margareta Eljans (1) Liselott Kilaas (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Peter Åke Wallenberg (88p) Anna Britta Maria Wallgren (81p) Folke Lennart Hörling (75p) Louise A C Hjörne Montereale (69p) Bo Christer Martin Alsander (69p) Lars Anders Nyrén (69p) Jan Harry Flood (67p) Hanna M Backström Eiderbrant (65p) Thomas Lennart Eklund (65p) Carl Filip Gustaf Bergendal (64p) Anita Helena Berggren (64p) Lena Elisabeth Adelsohn Liljeroth (63p) (63p) Anders Johan Löf (62p) Hans Lennart Rudolf Wigzell (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Peder Schumacher (60p) Kristina Maria Brandt (60p) Dan Christer Pitulia (58p) Bertel Tobias Fagerlund (57p) Jonas Ragnar Ragnarsson (57p) Ulf Håkan Jarkvist (56p) Per Jörgen Ringman (56p) Madeleine Louise Agneta Kores (56p) Jenny Agneta Ashman Haquinius (55p) Jean Christoffer Johannes Marin (55p) Viveka Irja Hirdman Ryrberg (54p) Sten Christian Elofsson (49p) Carl-Johan Henrik Kjellman (48p) Anders Johan Einar Qvarnström (45p) Johan Martin Hansson (42p) Per Anders Rodebjer (41p) Ebba Cecilia Margareta Fåhraeus (41p) Sten Magnus Karlberg (40p) Pia Margareta Djupmark (39p) (38p) Mats Karl Johan Gunnarsson (37p) Anna Katarina Enlund (37p) Kent Mikael Lind (37p) Carl Winston Peter Risberg (36p) Per Anders Nilsson (35p) Artur Henrik Ringart (33p) Paula Christina Embro Hogéus (33p) Philip Axel Wilhelm Siberg (32p) Liselott Kilaas (29p) Per-Olov Sören Olofsson (28p) Gustaf Kenneth Adenskog (25p) Lars Fredrik Lundberg (25p) Karl Leonard Daun (19p) Per Ragnar Johannes Hedström (19p) Birgitta Helen Olsson Svärdström (18p) Sven Arne Engvall (16p) Emma Elisabeth Ridderstad (16p) Per Johan Fredrik Öberg (16p) Karl Erik Bertil Olin (16p) Nils Magnus Götenfelt (16p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.