Märta Kristina Elisabet Sawjani (40p)

Kvinna, Född: 1975
Roller

Styrelsesuppleant

Baskvil Fjä Fastigheter AB Baskvil Fjä Holding AB Baskvil Flu Fastigheter AB Baskvil Flu Holding AB Baskvil Fyr Fastigheter AB Baskvil Fyr Holding AB Baskvil I Holding AB Baskvil II Holding AB Baskvil N6 Fastigheter AB Baskvil N6 Holding AB Baskvil Nyp Fastigheter AB Baskvil Nyp Holding AB Borgbask Holding AB Fastica Assberg 3:29 AB Fastica Fullerö 36:1 AB Fastica Hässjan 19 AB Fastica Klingan 1 & 2 AB Fastica Kyrktornet 10 AB Fastica Svanen 5 AB Fastica Tilly Holding I AB Fastica Tilly Holding II AB Fastica Öde 1:9 AB Fastica Överväxeln 1 AB Fastighets AB Glenntan Fastighets AB Nepmats Gyllenblästern 6 AB Gyllenforsen Blästern Holding AB Gyllenforsen Holding 1 AB Gyllenforsen Roddaren Holding AB Gyllenroddaren 7 AB Helbask Gju Fastigheter AB Helbask Gju Holding AB Helbask Holding AB Helbask Myr Fastigheter AB Helbask Myr Holding AB Helbask O Fastigheter AB Helbask O Holding AB Helbask Prins Fredrik Fastigheter AB Helbask Prins Fredrik Holding AB Helsingborg Hannover 2226 Fastigheter AB Helsingborg Hannover 2226 Holding AB Helsingborg Nen 24 Fastigheter AB Helsingborg Nen 24 Holding AB Helsingborg Ragnvalla 1 Fastigheter AB Helsingborg Ragnvalla 1 Holding AB Helsingborg Tordyveln 17 Fastigheter AB Helsingborg Tordyveln 17 Holding AB Helsingborg Ör 23 Fastigheter AB Helsingborg Ör 23 Holding AB Hoki Hatt 1 Fastigheter AB Hoki Hatt 2 Fastigheter AB Hoki Hatt 3 Fastigheter AB Hoki Holding AB Litreb V AB Lutfisken AN 49 Fastigheter AB Lutfisken Malfisken 31 Fastigheter AB Lutfisken T6 Fastigheter AB Pigghajen AN 29 Holding AB Pigghajen AN 41 Holding AB Pigghajen Holding AB Tilly Gränsen 15 & 16 AB Tilly Helenedal 7:1 AB Tilly Kaninbacken 8 AB Tilly Tierp 25:3 AB

Styrelseledamot

 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.