Andreas Stephan Marcel Nordström

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Lars Göran Axel Johansson Gren (4) Stig Gösta Löf (4) Mats Bertil Engstrand (3) Elna Carita E Lembrér Åström (3) Maria Sofia Ekelund (3) (3) Katarina Maria Persson (3) Lars Johan Lindstrand (2) (2) Jan Åke Ullsten (2) Bror Olle Gartsjö (2) (2) Rickard Mats Yngve Julin (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) (2) Hans Roger Gartsjö (2) Carl Henrik Widell Lindstrand (2) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (2) Carina Karolina Rubien (1) Poul Erik Warming (1) Stanislava Zgajner (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Jan Harald Mattsson (1) KARL ARVID ROLAND KINNANDER (1) Lars Eric Bertil Åkerman (1) Jarl Stellan Pettersson (1) Sven Tage Krister Hjelmstedt (1) Mats Carl Tage Lövgren (1) Per-Ola Jönsson (1) Susanne Margareta Fransson (1) Sven Håkan Sigfrid Sigemark (1) Lars Mårten Ingvar Ernstson (1) Joakim Carl Oscar Tarras Agnvall (1) Marija Navaityté (1) Bo Torsten Nilsson (1) Anders Per Ivan Ripp (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Claes Mattias Rainer (1) Lars Jörgen Engerup (1) Lars-Erik Helmer Bjelkemyr (1) (1) Eva Gunvor Linnea Huss (1) (1) Mats Torgny Andersson (1) Lars Daniel Sebastian Åkerman (1) Margareta Malmros (1) Lars Allan Oscar Berg (1) Lars Göran Michael Starck (1) Karin Ernstson (1) Berta Anita Elisabet Bohman (1) John Martin Ernstson (1) Nils Anders Larsson (1) (1) Bojan Starhög (1) (1) Bengt-Arne Borr (1) Thor Arne Patrik Winnett (1) Lena Elisabeth Åkerman (1) Bengt Gordon Heinestam (1) Ann-Louise Susanne Gunnarsson (1) Patricia J E Winnett Irtelius (1) Per-Åke Lennart Mårtensson (1) Eva Charlotta Hollström (1) Katarzyna Petersson Bielanska (1) Tord Torgny Christian Korfitsen (1) Emma Kristina Mauritzon (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (69p) (67p) (62p) (62p) Carl Henrik Widell Lindstrand (62p) Lars Jörgen Engerup (58p) Rickard Mats Yngve Julin (58p) Bo Torsten Nilsson (52p) (51p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) (43p) Susanne Margareta Fransson (40p) Bengt Gordon Heinestam (40p) Elna Carita E Lembrér Åström (39p) Ann-Louise Susanne Gunnarsson (39p) Per-Ola Jönsson (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Lars Eric Bertil Åkerman (35p) Jan Harald Mattsson (31p) Sven Tage Krister Hjelmstedt (31p) Patricia J E Winnett Irtelius (31p) Lars Johan Lindstrand (30p) (30p) (30p) Lars Daniel Sebastian Åkerman (30p) Lena Elisabeth Åkerman (30p) Sven Håkan Sigfrid Sigemark (25p) (25p) Anders Per Ivan Ripp (24p) Eva Gunvor Linnea Huss (22p) Carina Karolina Rubien (21p) Thor Arne Patrik Winnett (21p) KARL ARVID ROLAND KINNANDER (20p) Hans Roger Gartsjö (20p) Maria Sofia Ekelund (19p) Bror Olle Gartsjö (19p) Berta Anita Elisabet Bohman (19p) John Martin Ernstson (19p) Tord Torgny Christian Korfitsen (19p) Poul Erik Warming (18p) Lars Mårten Ingvar Ernstson (18p) Karin Ernstson (17p) Marija Navaityté (16p) Lars Allan Oscar Berg (16p) Mats Bertil Engstrand (15p) Mats Torgny Andersson (15p) Joakim Carl Oscar Tarras Agnvall (14p) Eva Charlotta Hollström (14p) Jarl Stellan Pettersson (12p) Mats Carl Tage Lövgren (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Bojan Starhög (11p) Margareta Malmros (9p) Bengt-Arne Borr (9p) Per-Åke Lennart Mårtensson (9p) Katarzyna Petersson Bielanska (9p) Claes Mattias Rainer (8p) Nils Anders Larsson (8p) Stanislava Zgajner (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.