Frans Peter Günther Einarsson

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Nils David Alexander Hagberg (5) Craig Oswald Phillips (3) (3) Inga Gunilla Thorén (3) Suzanne Messo (2) Lars Göran Martti Seger (2) Leif Gustaf Malmborg (2) Johan Richard Kaijser (2) Nikolaos Orfanopoulos (1) Anders Peter Lorentz Cederquist (1) Birgit Karin Maria Flening (1) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (1) Lars Magnus Urban Holm (1) Samuel Olof Hubert Johansson (1) Stig Lennart Hansson (1) Bengt Johan Stackell (1) Sven Arne Engvall (1) Karl Johan Kristian Perlhagen (1) Mats-Åke Berg (1) Lennart Rössel (1) Johan Erik Strömqvist (1) Hans Göran Nordström (1) Besim Ataseven (1) Eva Margareta Eljans (1) Anne Elisabeth Cedlöf (1) Anita Helena Berggren (1) Anders Hugo Ekedahl (1) Jan Patrik Cederquist (1) Eva Marianne Stein (1) Carl Birgersson (1) Thomas Herman Schwieler (1) Per Olov Ingemar Lagerlöf (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (1) Martin Hammare (1) Mats Åke Andersson (1) Peter Johan Stackell (1) Patrik Leif Ljungmark (1) Isa Ataseven (1) Ann Katrin Rössel (1) Per Jonas Christer Söderlind (1) Per Hans Berg (1) Susanne Elisabeth Seger (1) John Peter Walt Sundberg (1) Mariola Kosinska Debowska (1) Anna Margareta Kull (1) Glenn Ögren (1) Claes Ove Gardelin (1) Jani Mikael Ahlqvist (1) Hans Peter Torsten Ekre (1) Francesca Chiodi (1) Sven Niclas Johansson (1) Ingrid Charlotta Ljungqvist (1) Anders Jerker Stenqvist (1) Björn Magnus Doverskog (1) Anna-Lena Borgström (1) Ulrika Kristina Wedelfors (1) Suleyman Tony Ataseven (1) Sven Per Björn Aspling (1) Peter Cedlöf (1) Sven Karl Markus Kyllenbeck (1) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (1) Tore Lennart Rudenäs (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Johan Kristian Perlhagen (73p) Ingrid Charlotta Ljungqvist (69p) Sven Karl Markus Kyllenbeck (65p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Per Hans Berg (48p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Patrik Leif Ljungmark (42p) Stig Lennart Hansson (40p) Besim Ataseven (38p) Lennart Rössel (33p) John Peter Walt Sundberg (32p) Samuel Olof Hubert Johansson (31p) Per Olov Ingemar Lagerlöf (31p) Mats-Åke Berg (30p) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (29p) Thomas Herman Schwieler (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (25p) Hans Peter Torsten Ekre (24p) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (23p) Inga Gunilla Thorén (23p) Anna-Lena Borgström (23p) (22p) Francesca Chiodi (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Anders Peter Lorentz Cederquist (21p) Peter Cedlöf (21p) Anne Elisabeth Cedlöf (20p) Martin Hammare (20p) Johan Erik Strömqvist (18p) Per Jonas Christer Söderlind (18p) Claes Ove Gardelin (18p) Sven Niclas Johansson (18p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Sven Arne Engvall (17p) Suleyman Tony Ataseven (17p) Suzanne Messo (16p) Susanne Elisabeth Seger (16p) Lars Göran Martti Seger (16p) Craig Oswald Phillips (15p) Eva Marianne Stein (15p) Nikolaos Orfanopoulos (14p) Glenn Ögren (14p) Jani Mikael Ahlqvist (14p) Björn Magnus Doverskog (14p) Jan Patrik Cederquist (13p) Carl Birgersson (13p) Isa Ataseven (13p) Mariola Kosinska Debowska (13p) Anders Hugo Ekedahl (12p) Ann Katrin Rössel (12p) Hans Göran Nordström (11p) Ulrika Kristina Wedelfors (8p) Bengt Johan Stackell (6p) Peter Johan Stackell (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.