Frans Peter Günther Einarsson

Man, Född: 1969
Roller

Huvudansvarig revisor

Rangordningen antal relationer
Nils David Alexander Hagberg (5) Craig Oswald Phillips (3) (3) Inga Gunilla Thorén (3) Leif Gustaf Malmborg (2) Suzanne Messo (2) Lars Göran Martti Seger (2) Hans Peter Torsten Ekre (1) Birgit Karin Maria Flening (1) Francesca Chiodi (1) Lars Magnus Urban Holm (1) Ingrid Charlotta Ljungqvist (1) Björn Magnus Doverskog (1) Bengt Johan Stackell (1) Ulrika Kristina Wedelfors (1) Mats-Åke Berg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Sven Karl Markus Kyllenbeck (1) Anne Elisabeth Cedlöf (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Johan Richard Kaijser (1) Anders Peter Lorentz Cederquist (1) Nikolaos Orfanopoulos (1) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (1) Samuel Olof Hubert Johansson (1) Thomas Herman Schwieler (1) Stig Lennart Hansson (1) Sven Arne Engvall (1) Karl Johan Kristian Perlhagen (1) Martin Hammare (1) Lennart Rössel (1) Peter Johan Stackell (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Margareta Eljans (1) Susanne Elisabeth Seger (1) Anita Helena Berggren (1) Mariola Kosinska Debowska (1) Jan Patrik Cederquist (1) Anders Hugo Ekedahl (1) Carl Birgersson (1) Eva Marianne Stein (1) Per Olov Ingemar Lagerlöf (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (1) Mats Åke Andersson (1) Sven Niclas Johansson (1) Patrik Leif Ljungmark (1) Anders Jerker Stenqvist (1) Ann Katrin Rössel (1) Anna-Lena Borgström (1) Per Hans Berg (1) John Peter Walt Sundberg (1) Peter Cedlöf (1) Anna Margareta Kull (1) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (1) Claes Ove Gardelin (1) Glenn Ögren (1) Jani Mikael Ahlqvist (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.