Frans Peter Günther Einarsson

Man, Född: 1969
Roller

Huvudansvarig revisor

Rangordningen antal relationer
Nils David Alexander Hagberg (5) Craig Oswald Phillips (3) (3) Inga Gunilla Thorén (3) Leif Gustaf Malmborg (2) Suzanne Messo (2) Lars Göran Martti Seger (2) Hans Peter Torsten Ekre (1) Birgit Karin Maria Flening (1) Francesca Chiodi (1) Lars Magnus Urban Holm (1) Ingrid Charlotta Ljungqvist (1) Björn Magnus Doverskog (1) Bengt Johan Stackell (1) Ulrika Kristina Wedelfors (1) Mats-Åke Berg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Anne Elisabeth Cedlöf (1) Sven Karl Markus Kyllenbeck (1) Johan Richard Kaijser (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Nikolaos Orfanopoulos (1) Anders Peter Lorentz Cederquist (1) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (1) Samuel Olof Hubert Johansson (1) Thomas Herman Schwieler (1) Stig Lennart Hansson (1) Sven Arne Engvall (1) Karl Johan Kristian Perlhagen (1) Martin Hammare (1) Lennart Rössel (1) Peter Johan Stackell (1) Hans Göran Nordström (1) Susanne Elisabeth Seger (1) Eva Margareta Eljans (1) Mariola Kosinska Debowska (1) Anita Helena Berggren (1) Anders Hugo Ekedahl (1) Jan Patrik Cederquist (1) Eva Marianne Stein (1) Carl Birgersson (1) Per Olov Ingemar Lagerlöf (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (1) Mats Åke Andersson (1) Sven Niclas Johansson (1) Patrik Leif Ljungmark (1) Anders Jerker Stenqvist (1) Ann Katrin Rössel (1) Anna-Lena Borgström (1) Per Hans Berg (1) Peter Cedlöf (1) John Peter Walt Sundberg (1) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (1) Anna Margareta Kull (1) Glenn Ögren (1) Claes Ove Gardelin (1) Jani Mikael Ahlqvist (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.