Annika Christina Bergman (61p)

Kvinna, Född: 1966
Rangordningen antal relationer
Maria Linnea Westerholm (2) Nils Robert Taflin (2) Daniel Gustaf Åke Granqvist (2) Dan Tomas Kjellquist (2) Per-Åke Algot Sörman (2) Ole Anders Gustafsson (2) Niklas Larsson (2) Johan Gustav Adolfsson (2) Kay Rickard Urban Strålin (2) Mats Gunnar Sjöström (2) Sven Leonard Landh (2) Maud G Elisabeth Karlsson Zuaw (2) Eva Jeanette Berggren (2) Lars Johan Rudengren (2) Ann-Cristin Spåls (2) Christopher Bona (2) Jennie Maria Elisabeth Nises (2) Hans Göran Sundstrand (2) Per Mattias Fahlén (2) Sven Fredrik Lindh (2) Karl Viktor Bernsdorff (2) Karin Elisabeth Melin Nauclér (2) Lars Göran Norling (2) Karin Gunilla Andersson (2) Lars Magnus Larsson (2) Jan Lars-Erik Nystedt (2) Per Erik Björnsson Modin (2) Tommy Kurt Georg Nilsson (2) Fredrik Olof Palm (2) Claes Marcus Ebelvod (2) Anna Christina Norrström (2) Brita Marika Bjelle (2) Lars Anders Östring (2) Karl Åke Lennart Bondesson (2) Rolf Arne Bengtsson (1) Hans Christian Negendanck (1) Hans Ulf Patrik Andersson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Mats Henning Rune Sandgren (1) Bengt Erik Lindgren (1) Claes Johan Hansson (1) Jan-Åke Eriksson (1) Ravindra Erik Dattatray Parasnis (1) Lars Mikael Sundquist (1) Lars Jonny Isaksson (1) Leif Rune Zetterberg (1) Anna Sofia Larsen (1) Anna Katarina Arneving (1) Hans Hugo Berggren (1) Åsa Maria Gustafsson (1) Hans Erik Östen Fahlbeck (1) Hanna Inger Sofie Nordenborg (1) Sten Johan Henrik Bergman (1) Jenny Carin Christina Forsberg (1) Susanna Maria Katarina Pelin (1) Anna Christina Elisabeth Piper (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Göran Sigvard Wilhelm Gustafsson (1) Per Åke Åhman (1) Tor Lennart Dahlskog (1) Henrik Olof Seiver (1) Karl-Henrik Sundström (1) Joakim Robert Alkman (1) Lena-Liisa Gard Tengblad (1) Karin Gunnel Sigbrit Östensson (1) Pia Anna Maria Sundeck (1) Johan Ludvig Gösta Jonsson (1) Gustav Urban Eriksson (1) Linda Maria Kamsvåg (1) Karl Leonard Daun (1) Johan Tommy Hermansson (1) Gustaf Åke Andréas Sorby (1) Mats Anders Jörgen Ekstrand (1) Maria Charlotta Hjortmark Byhage (1) Karl Vilhelm Santhe Dahl (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Karin Anita Eriksson (1) Jan-Erik Westlund (1) Eva Birgitta Bjelkberg (1) Ann-Christin Lindahl (1) Ulla Carina Håkansson (1) Sten Lennart Moberg (1) Pär Johan Ludwig Jansson (1) David Magnus Johnsson (1) Lars Bjarne Lindén (1) Lena Carina Söderström (1) Helena Maria Lindberg (1) Johan Erik Simon Fredriksson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Mikael Sundquist (90p) Karl Vilhelm Santhe Dahl (81p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Per-Åke Algot Sörman (71p) Karin Gunilla Andersson (71p) Karl Åke Lennart Bondesson (71p) Karl-Henrik Sundström (68p) Mats Henning Rune Sandgren (67p) Bengt Erik Lindgren (67p) Tommy Kurt Georg Nilsson (67p) Maria Linnea Westerholm (62p) Claes Johan Hansson (62p) Maud G Elisabeth Karlsson Zuaw (62p) Ann-Cristin Spåls (62p) Per Mattias Fahlén (62p) Daniel Gustaf Åke Granqvist (61p) Mats Gunnar Sjöström (61p) Jennie Maria Elisabeth Nises (61p) Karin Elisabeth Melin Nauclér (61p) Lars Magnus Larsson (61p) Johan Gustav Adolfsson (59p) Kay Rickard Urban Strålin (59p) Sven Fredrik Lindh (59p) Karl Viktor Bernsdorff (59p) Ole Anders Gustafsson (58p) Niklas Larsson (58p) Gustav Urban Eriksson (58p) Fredrik Olof Palm (58p) Claes Marcus Ebelvod (58p) Leif Rune Zetterberg (56p) Joakim Robert Alkman (56p) Anna Christina Elisabeth Piper (55p) Lena-Liisa Gard Tengblad (55p) Pia Anna Maria Sundeck (53p) Anna Christina Norrström (50p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Susanna Maria Katarina Pelin (47p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Johan Ludvig Gösta Jonsson (45p) Göran Sigvard Wilhelm Gustafsson (43p) Tor Lennart Dahlskog (43p) Nils Robert Taflin (41p) Mats Anders Jörgen Ekstrand (41p) Dan Tomas Kjellquist (40p) Christopher Bona (40p) Jan Lars-Erik Nystedt (40p) Lena Carina Söderström (40p) Sten Lennart Moberg (39p) Lars Bjarne Lindén (39p) Hans Hugo Berggren (38p) Hans Erik Östen Fahlbeck (35p) Karin Gunnel Sigbrit Östensson (35p) Johan Erik Simon Fredriksson (35p) Hans Christian Negendanck (34p) Hans Göran Sundstrand (31p) Lars Johan Rudengren (29p) Ulla Carina Håkansson (29p) Eva Jeanette Berggren (28p) Sten Johan Henrik Bergman (26p) Gustaf Åke Andréas Sorby (26p) Karin Anita Eriksson (26p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Ravindra Erik Dattatray Parasnis (25p) Anna Katarina Arneving (25p) Johan Tommy Hermansson (24p) Jan-Åke Eriksson (23p) Karl Leonard Daun (19p) David Magnus Johnsson (19p) Jan-Erik Westlund (18p) Ann-Christin Lindahl (17p) Per Erik Björnsson Modin (16p) Rolf Arne Bengtsson (11p) Jenny Carin Christina Forsberg (11p) Maria Charlotta Hjortmark Byhage (11p) Anna Sofia Larsen (10p) Per Åke Åhman (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.