Anna Bodil Josefsson (46p)

Kvinna, Född: 1966
Roller

Styrelseledamot

Rangordningen antal relationer
Rolf Anders Christer Tedestedt (2) John Peter Ragnar Näslund (2) Håkan Johan Tegner Andreasson (2) Nils Sverker Reinhold Dånmark (2) Lars Ulf Uno Löwenhav (2) Björn Hans Henrik Nedin (2) Sten Gunnar Olofsson (2) Alexander Andreas Ukmar (1) Bengt Lennart Lindström (1) Sture Roland Nordberg (1) Lars Johan Wersäll (1) Stig Thomas Hanbo (1) Håkan Uno Lövkvist (1) Eva Christina Eklund (1) Boban Pejcic (1) Jan Gustaf Michael Levin (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Frank Dagfinn Björsbo (1) Youbert Aziz (1) Claes Göran Brile (1) Mats Erik Olofsson (1) Stig Anders Tommy Lundqvist (1) Karin Inga Maria Medin (1) Kerstin Camilla Rydstrand (1) Per Niklas Erik Gunnar (1) Thomas Alexander Mc Guire (1) Tom Christer Roland Gustavsson (1) Leif Staffan Gunnahr (1) Ann-Charlotte Margareta Arnesson (1) Lars Tomas Henriksson (1) Per Anders Fridolin (1) Claes-Johan Albert Bonde (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Eva Li Prades Eriksson (1) Johnny Karlsson (1) Leif Vilhelm Bodinson (1) Gustaf Håkan Johansson (1) Bo Richard Joakim Cedervall (1) Hans-Kristian Krassman (1) Leif Magnus Eriksson (1) Stefan Birger Juhnell (1) Tony Peter Tuikkanen Keller (1) Viggo Edvard Ingemar Drakensjö (1) Jan-Olof Gustaf Gerhard Rasmusson (1) Bo Ingemar Claesson (1) Liz Charlott Malmsten Trana (1) Lars Anders Meyer (1) Mats Lennart Blomgren (1) Carl Johan Engelbrekt Lindh (1) Ragnhild Ulrika Snellman (1) Jan Gregor Råssjö (1) Per David Nordström (1) Kerstin Margareta Bergström (1) Jon Erik Anders Jonsson (1) Bert Åke Löfqvist (1) Karl Bjarne Öberg (1) Mikael Sjölander (1) Fridolf Mikael Eskilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Li Prades Eriksson (71p) Stig Thomas Hanbo (66p) Karin Inga Maria Medin (65p) Jon Erik Anders Jonsson (62p) Ann-Charlotte Margareta Arnesson (60p) Sture Roland Nordberg (59p) Youbert Aziz (59p) Leif Staffan Gunnahr (59p) Claes-Johan Albert Bonde (59p) Liz Charlott Malmsten Trana (59p) Eva Christina Eklund (58p) Boban Pejcic (58p) Tom Christer Roland Gustavsson (58p) Lars Tomas Henriksson (58p) Bo Ingemar Claesson (58p) Ragnhild Ulrika Snellman (58p) Gustaf Håkan Johansson (56p) Carl Johan Engelbrekt Lindh (56p) Fridolf Mikael Eskilsson (55p) John Peter Ragnar Näslund (53p) Kerstin Camilla Rydstrand (52p) Nils Sverker Reinhold Dånmark (48p) Mats Erik Olofsson (46p) Per Niklas Erik Gunnar (46p) Leif Vilhelm Bodinson (46p) Bo Richard Joakim Cedervall (46p) Leif Magnus Eriksson (46p) Tony Peter Tuikkanen Keller (46p) Karl Bjarne Öberg (46p) Lars Ulf Uno Löwenhav (45p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Björn Hans Henrik Nedin (41p) Hans-Kristian Krassman (40p) Stig Anders Tommy Lundqvist (39p) Stefan Birger Juhnell (39p) Kerstin Margareta Bergström (39p) Bert Åke Löfqvist (39p) Sten Gunnar Olofsson (37p) Viggo Edvard Ingemar Drakensjö (36p) Lars Johan Wersäll (35p) Håkan Uno Lövkvist (35p) Bertil Gunnar Johansson (31p) Jan Gregor Råssjö (31p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Rolf Anders Christer Tedestedt (27p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) Mikael Sjölander (19p) Alexander Andreas Ukmar (17p) Frank Dagfinn Björsbo (16p) Claes Göran Brile (16p) Lars Anders Meyer (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.