Björn Erik Gösta Collste (33p)

Man, Född: 1968
Rangordningen antal relationer
Jimmy Elof Tjärnlund (4) Lena Marie Gunhild Ridström (3) Rolf Nicklas Kullberg (3) Carl Erik Sars (2) Lars Anders Tormod (2) Essie Anna Maria Cederroth (2) Jan Ragnar Ideberg (2) (1) Antti Johan Niemi (1) Hendrik Krister Trepp (1) Erik Lars Erlandsson (1) Lotta Christina Collste (1) David Olof Joakim Hörwing (1) Linda Else Brovinger (1) Martin Olof Max Gemvik (1) Martin Ljungström (1) Peter Roland Josef Martin (1) Hans Per Erik Jönsson (1) Thomas Paul Göran Sundström (1) Björn Wilhelm Ericsson (1) Fred Magnus Åström (1) Karl Erik Martin Lang (1) Christina Monika Andersson (1) (1) Claes Åke Frick (1) Tanja Hansson (1) Bo Vilhelm Magnusson (1) Cecilia Winbladh (1) (1) Sara Christine Hjörne (1) Bengt Håkan Andersson (1) Dan Fredrik Rosengren (1) John Ditlef Fürst (1) Johan Pontus Lindvall (1) Anders Bertil Eckert (1) Lars David Halldén (1) Jan Bengt Eskil Starrsjö (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Lars Anders Larsson (1) Patrik Mathias Svensson (1) Per Jonas Vimnäs (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Tom Björklund (1) Jan Totte Dahlin (1) (1) Gunilla Elisabeth Croce (1) Ivan Mikael Larsson (1) Bertil John Wattin (1) Jo-Ann See Foon Tan (1) Jan Åke Sjöstrand (1) Giedré Jirvell (1) Alf Håkan Pettersson (1) Weronica Paula Yvonne Åström Löhr (1) Per Henrik Norhagen (1) Sven Thomas Jacob Röjdmark (1) Eric Johan Werner Edfeldt (1) Daniel Alexander de Paula (1) Hans Mikael Otterling (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Martin Nyqvist (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Peter Stellan Ekberg (1) Karl Olof Erik Morén (1) (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Annica Birgitta Engvall (1) (1) Nils Ola Lidström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(72p) Johan Pontus Lindvall (66p) Hans Per Erik Jönsson (60p) Bertil John Wattin (54p) David Olof Joakim Hörwing (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Sven Thomas Jacob Röjdmark (49p) Jan Totte Dahlin (45p) Martin Nyqvist (45p) Hans Mikael Otterling (44p) Lars David Halldén (43p) Martin Olof Max Gemvik (41p) Fred Magnus Åström (41p) Eric Johan Werner Edfeldt (41p) Hendrik Krister Trepp (40p) (38p) Johan Fredrik Ståhl (37p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (37p) Dan Fredrik Rosengren (36p) Ivan Mikael Larsson (36p) (35p) John Ditlef Fürst (34p) Anders Bertil Eckert (34p) Jan Bengt Eskil Starrsjö (34p) Peter Roland Josef Martin (33p) Carl Erik Sars (33p) Lars Anders Tormod (33p) Essie Anna Maria Cederroth (33p) Jan Ragnar Ideberg (33p) Lena Marie Gunhild Ridström (33p) Per Jonas Vimnäs (33p) (33p) Per Henrik Norhagen (33p) Jimmy Elof Tjärnlund (33p) Bengt Håkan Andersson (31p) Thomas Paul Göran Sundström (30p) Tanja Hansson (30p) Nils Ola Lidström (30p) Jan Åke Sjöstrand (29p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Karl Erik Martin Lang (24p) Christina Monika Andersson (24p) (24p) Cecilia Winbladh (24p) Jo-Ann See Foon Tan (21p) Björn Wilhelm Ericsson (17p) Patrik Mathias Svensson (17p) Daniel Alexander de Paula (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Rolf Nicklas Kullberg (17p) Claes Åke Frick (16p) Weronica Paula Yvonne Åström Löhr (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) (16p) Sara Christine Hjörne (14p) Tom Björklund (14p) Giedré Jirvell (14p) Alf Håkan Pettersson (14p) Karl Olof Erik Morén (14p) Lotta Christina Collste (12p) Antti Johan Niemi (8p) Linda Else Brovinger (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.