(53p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Anna Gabriella Hermansson (11) (11) David Jonathan Pettersson (9) Dan Marcus Robertsson (7) Eva Beatrice Bogsäter (7) (6) (6) Carl Fredrik af Klercker (4) Karl Anders Linus Danielsson (4) Petronella Panérus (3) Per Erik Gunnar Bruun (2) Eva Maria Jonséus Carlsvi (2) Karl Sören Thunström (1) Jan Åke Bogren (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Finn Brönderslev Madsen (1) John Robert Hong-Yuhl Gyll (1) Anna Cecilia Cilla Lindahl (1) (1) Sven Mikael Jönsson (1) (1) (1) Rakel Agneta Hansson (1) (1) Karl Leonard Daun (1) (1) (1) Karin Ulrika Elisabeth Burling (1) Aldo Thomas Fellerstam (1) Gard Braadli (1) Rolf Gerhard Engqvist (1) (1) Samdri Zackarias Tahin Vairagi (1) (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) (1) (1) (1) Ingrid Katarina Danhag (1) (1) (1) John Kent Patrick Höijer (1) Bengt Erik Folke Johansson (1) Sven Erik Jönsson (1) Nils Sivert Oldenvi (1) (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Sven Per Björn Aspling (1) Kent Lennart Lindén (1) Paul Ivar Källenius (1) Jan Fredrik Lundeqvist (1) (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Sven Martin Jönsson (1) Gunnar Kjell-Arne Lindbäck (1) Jan Birger Widlund (1) (1) Per Erik Axel Ödman (1) Ann-Sofie K Haglund Skeppstedt (1) Olof Waern (1) (1) Jan Olavi Jensen (1) (1) Hans Hugo Andersson (1) (1) Glenn Erik Jonas Ovredsson Jörnmo (1) (1) Helena Birgitta Redmo (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) (1) (1) (1) Caroline Elisabeth Wetterholm (1) (1) Lars Roger Stighäll (1) (1) Rolf Lennart Isaksson (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Lena Irene Larsson (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) (1) Jonas Gunnar Georg Sakari (1) (1) Jarl Inge Samuelsson (1) Mary S W Petrini Jaldeborg (1) Kurt Håkan Möller (1) (1) (1) Sandra Jenny Carina Lindvall (1) Per-Anders Hjort (1) Göran Olof Nilsson (1) Lars Krister Azelius (1) (1) Kent-Erik Kronqvist (1) Linda Elisabeth Pålsson (1) Karl Stefan Hultstrand (1) (1) (1) Lars Henrik Borna (1) (1) (1) (1) Anna Cecilia Bernard (1) Bengt Anders Ullstrand (1) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (1) Bengt Christian Sahlgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(76p) Gunnar Kjell-Arne Lindbäck (75p) (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) (65p) (62p) Eva Margareta Eljans (61p) (60p) Karl Sören Thunström (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Paul Ivar Källenius (59p) Lena Irene Larsson (58p) (56p) Sven Mikael Jönsson (55p) Sven Martin Jönsson (55p) Rolf Lennart Isaksson (55p) (55p) Anna Cecilia Bernard (55p) (54p) (53p) Jan Birger Widlund (53p) (53p) Olof Waern (51p) John Robert Hong-Yuhl Gyll (50p) (50p) Ann-Sofie K Haglund Skeppstedt (49p) (49p) Kurt Håkan Möller (49p) Bengt Anders Ullstrand (49p) (47p) Jan Olavi Jensen (47p) Per-Anders Hjort (46p) Aldo Thomas Fellerstam (45p) (45p) (45p) (45p) Glenn Erik Jonas Ovredsson Jörnmo (45p) (45p) Kent-Erik Kronqvist (45p) Linda Elisabeth Pålsson (45p) Lars Krister Azelius (44p) Lars Henrik Borna (43p) (42p) (41p) (41p) Bengt Christian Sahlgren (39p) (38p) Karl Stefan Hultstrand (38p) Eva Beatrice Bogsäter (37p) Per Erik Gunnar Bruun (37p) (37p) David Jonathan Pettersson (36p) (35p) (35p) Jan Fredrik Lundeqvist (35p) (35p) (35p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (33p) Sven Erik Jönsson (31p) (30p) (30p) (30p) (30p) Karl Leonard Daun (28p) Samdri Zackarias Tahin Vairagi (28p) Anna Cecilia Cilla Lindahl (26p) Rakel Agneta Hansson (20p) (20p) Jarl Inge Samuelsson (20p) Lars Roger Stighäll (19p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (17p) Anna Gabriella Hermansson (17p) Finn Brönderslev Madsen (16p) Petronella Panérus (16p) Nils Sivert Oldenvi (16p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) (15p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Mary S W Petrini Jaldeborg (12p) Erik Wiliam Wijk Björklund (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Karl Anders Linus Danielsson (10p) John Kent Patrick Höijer (8p) Hans Hugo Andersson (8p) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (8p) Ingrid Katarina Danhag (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.