(79p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(10) Anna Gabriella Hermansson (9) Dan Marcus Robertsson (7) Eva Beatrice Bogsäter (7) (6) Petronella Panérus (6) (6) (6) Daniel Carl Oscar Larsson (3) Eva Maria Jonséus Carlsvi (2) Carl Fredrik af Klercker (2) David Jonathan Pettersson (2) Åsa Johanna Drake (2) Ann-Sofie K Haglund Skeppstedt (1) (1) (1) (1) Lars Håkan Öberg (1) Göran Olof Nilsson (1) Lars Krister Azelius (1) (1) Gard Braadli (1) Karl Stefan Hultstrand (1) (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) (1) (1) (1) Lars Henrik Borna (1) (1) Claes Peter Jerveland (1) (1) (1) Stig Johan Rendert (1) (1) Per Eric Lindberg (1) (1) Anna Cecilia Bernard (1) Samdri Zackarias Tahin Vairagi (1) Rodi Firat Aslan (1) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (1) (1) Björn Henrik Edvard Bergljung (1) Karl Sören Thunström (1) Jan Åke Bogren (1) Rolf Lennart Isaksson (1) Jan Fredrik Lundeqvist (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Finn Brönderslev Madsen (1) Lena Irene Larsson (1) (1) Anna Cecilia Lindahl (1) (1) (1) Kurt Håkan Möller (1) (1) Rakel Agneta Hansson (1) Carl-Fredrik M G D af Sandeberg (1) Per-Anders Hjort (1) (1) (1) Per Erik Axel Ödman (1) Rolf Gerhard Engqvist (1) (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) (1) (1) (1) Glenn Erik Jonas Ovredsson Jörnmo (1) (1) (1) Bo Jesper Georgii-Hemming (1) (1) Ingrid Katarina Danhag (1) (1) Charles Patrick Plant (1) Astrid Jeanette Margaretha Blixt (1) (1) (1) (1) Bengt Erik Folke Johansson (1) Bengt Christian Sahlgren (1) Carl Jesper Romell (1) Nils Sivert Oldenvi (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Sven Per Björn Aspling (1) Kent Lennart Lindén (1) John Robert Hong-Yuhl Gyll (1) Gunnar Kjell-Arne Lindbäck (1) (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Sven Mikael Jönsson (1) Karl Leonard Daun (1) Jan Birger Widlund (1) (1) Peter Magnus Kangas (1) Aldo Thomas Fellerstam (1) Olof Waern (1) (1) Sandra Jenny Carina Lindvall (1) Kent-Erik Kronqvist (1) Hans Hugo Andersson (1) (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Timm Arbien (1) Linda Elisabeth Pålsson (1) (1) Helena Birgitta Redmo (1) Jan Olavi Jensen (1) (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) (1) Max Ola Ingemar Persson (1) (1) (1) (1) (1) Cesar Kaysar Moré (1) Claés Mikael Kennet Hertzman (1) Caroline Elisabeth Wetterholm (1) John Kent Patrick Höijer (1) (1) Bengt Anders Ullstrand (1) (1) Sven Erik Jönsson (1) (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Jonas Gunnar Georg Sakari (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Paul Ivar Källenius (1) Bengt Roland Gustafsson (1) (1) Jarl Inge Samuelsson (1) Sven Martin Jönsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Claes Peter Jerveland (82p) (81p) (79p) (79p) Per Eric Lindberg (79p) Rodi Firat Aslan (79p) (79p) (79p) Astrid Jeanette Margaretha Blixt (79p) (79p) (79p) (79p) Claés Mikael Kennet Hertzman (79p) (77p) (76p) Björn Henrik Edvard Bergljung (76p) (73p) (73p) (71p) Gunnar Kjell-Arne Lindbäck (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Karl Sören Thunström (63p) Inger Margareta Dahle (63p) (62p) (62p) (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Rolf Lennart Isaksson (59p) (59p) Sven Mikael Jönsson (59p) Sven Martin Jönsson (59p) (58p) Paul Ivar Källenius (58p) (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) (57p) (56p) Lena Irene Larsson (56p) Jan Birger Widlund (53p) (52p) Olof Waern (51p) (51p) John Robert Hong-Yuhl Gyll (50p) Ann-Sofie K Haglund Skeppstedt (49p) (49p) Kurt Håkan Möller (49p) (49p) (49p) Bengt Roland Gustafsson (49p) Bengt Anders Ullstrand (47p) Per-Anders Hjort (46p) (45p) (45p) (45p) Glenn Erik Jonas Ovredsson Jörnmo (45p) Aldo Thomas Fellerstam (45p) Kent-Erik Kronqvist (45p) Linda Elisabeth Pålsson (45p) (45p) Lars Krister Azelius (44p) Lars Henrik Borna (43p) Jan Olavi Jensen (43p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) (39p) Jan Fredrik Lundeqvist (39p) (39p) (39p) Bengt Christian Sahlgren (39p) (38p) (37p) Eva Beatrice Bogsäter (37p) Carl Jesper Romell (37p) (37p) (35p) (35p) (35p) David Jonathan Pettersson (35p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (33p) Bo Jesper Georgii-Hemming (32p) Sven Erik Jönsson (31p) (30p) (30p) (30p) Anna Cecilia Lindahl (29p) Samdri Zackarias Tahin Vairagi (28p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Max Ola Ingemar Persson (22p) (21p) (20p) Jarl Inge Samuelsson (20p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (19p) Karl Leonard Daun (19p) Finn Brönderslev Madsen (18p) Stig Johan Rendert (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Karl Stefan Hultstrand (16p) Petronella Panérus (16p) Rakel Agneta Hansson (16p) Daniel Carl Oscar Larsson (16p) Nils Sivert Oldenvi (16p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) (16p) Cesar Kaysar Moré (16p) (15p) Carl-Fredrik M G D af Sandeberg (14p) Anna Gabriella Hermansson (14p) Erik Wiliam Wijk Björklund (13p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Charles Patrick Plant (11p) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p) John Kent Patrick Höijer (8p) Ingrid Katarina Danhag (7p) Åsa Johanna Drake (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.