Lena Petra Susanne Hellberg Togner (32p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Nils Magnus Nilsson (24) Johan Fredrik Axel Eklund (8) Ulla Camilla Mohlin (6) Göran Bertil Eriksson (3) Ulf Torbjörn Wahlström (3) Hans Johan Albert von Kantzow (3) Kenneth Arnold Lars Wahlström (3) Pierre Mohlin (3) Lars Christer Johansson (3) Nils Anders Vilhelm Malmström (3) (3) (2) Jan Lennart Nyström (2) Märtha Anna-Karin Molinder (2) Olof Bertil Rinstad (2) Bill Allan Johansson (2) Lars Helge Jinghamre (2) Johan Mikael Andersson (2) Jan Stefan Sören Nilsson (2) Håkan Sven Anders Byström (2) Annika Marie Johansson (2) Lars Holger Jernberg (2) Charlie Pierre Mohlin (2) Dan Anders Dang Byström (2) René Christina Brofäldt (2) Dick Gösta Tjärning (2) Pierre Oliver Mohlin (1) Bo Torsten Nilsson (1) Ian Melker Shering Wachtmeister (1) Kent Ingemar Larsson (1) Inger Margareta Dahle (1) Anders Åke Jansson (1) Per Anders Erik Lindby (1) Richard Adam Cowburn (1) Lars Peter Bodin (1) (1) Hans Ulf Patrik Andersson (1) Kaj Göran af Kleen (1) Rikard Akhtarzand (1) Per Åke Tomas Togner (1) Karl Stefan Andersson (1) Ulla-Britt Asp Wahlström (1) Jan Gösta Carlzon (1) Per Ulf Nordblom (1) Eva Katarina Gille (1) Rolf Lennart Wallménius (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Karin Johanna Carlsdotter Alm (1) Anna Margareta Kull (1) Lena Birgitta Möllerström Nording (1) Nils Bengt Joakim von Bodungen (1) Lars Gerhard Linzander (1) (1) Bengt Gunnar Nilsson (1) Anne Maria Sandström (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Karin Gunilla Vangstad (1) Alf Stefan Häge (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Hans Per Erik Jönsson (1) Kjell Tomas Rosenqvist (1) Jens Rosenkvist (1) Per Åke Niklas Hellberg (1) (1) Karl Adam Hasslert (1) Carl Johan Engelbrekt Norberg (1) Lars-Jonas Lundquist (1) Eva Kristina Gernandt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Lennart Nyström (76p) (73p) (71p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Inger Margareta Dahle (63p) Lena Birgitta Möllerström Nording (61p) Rikard Akhtarzand (57p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Ian Melker Shering Wachtmeister (51p) Jan Gösta Carlzon (50p) Alf Stefan Häge (50p) Hans Per Erik Jönsson (50p) Anna Margareta Kull (46p) Lars Christer Johansson (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Karl Adam Hasslert (46p) (43p) Per Åke Niklas Hellberg (43p) Kenneth Arnold Lars Wahlström (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Lars Holger Jernberg (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Nils Magnus Nilsson (40p) Kaj Göran af Kleen (40p) Nils Anders Vilhelm Malmström (39p) Göran Bertil Eriksson (38p) Ulla-Britt Asp Wahlström (37p) Hans Johan Albert von Kantzow (33p) Bengt Gunnar Nilsson (33p) Richard Adam Cowburn (32p) Jan Stefan Sören Nilsson (32p) Anne Maria Sandström (32p) René Christina Brofäldt (32p) Jens Rosenkvist (32p) Carl Johan Engelbrekt Norberg (32p) (31p) Olof Bertil Rinstad (31p) Johan Mikael Andersson (30p) Nils Bengt Joakim von Bodungen (30p) Håkan Sven Anders Byström (30p) Dan Anders Dang Byström (30p) Karin Gunilla Vangstad (30p) (30p) Ulf Torbjörn Wahlström (28p) Lars Gerhard Linzander (28p) Pierre Mohlin (28p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Karin Johanna Carlsdotter Alm (24p) Karl Stefan Andersson (22p) Lars Peter Bodin (21p) Charlie Pierre Mohlin (21p) Ulla Camilla Mohlin (20p) Per Anders Erik Lindby (19p) Bill Allan Johansson (18p) Lars Helge Jinghamre (18p) Lars-Jonas Lundquist (18p) Johan Fredrik Axel Eklund (17p) Annika Marie Johansson (17p) Kent Ingemar Larsson (16p) Märtha Anna-Karin Molinder (16p) Per Ulf Nordblom (16p) Eva Katarina Gille (16p) Rolf Lennart Wallménius (16p) Pierre Oliver Mohlin (13p) Dick Gösta Tjärning (11p) Eva Kristina Gernandt (10p) Anders Åke Jansson (9p) Per Åke Tomas Togner (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.