Erik Stefan Lindbäck (60p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Yvonne Elisabet Hendler (26) Hans Gösta Lindbäck (25) Karl Vilhelm Risberg (15) Lars Mikael Boström (13) Erik Lennart Lindbäck (10) Bengt Gösta Lindbäck (9) Carl Anders Svensson (7) Curt Ove Marklund (6) Björn Isaksson (5) Peter Jonas Michael Carlborg (5) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (5) Roger Benny Roos (5) Bo Torsten Nilsson (5) Bo Torsten Patrik Nilsson (5) Hans Olov Gunnar Johansson (4) Anders Mattias Roos (3) Clas Ola Persson (3) (3) Kjell David Jonsson (3) Ola Svante Erik Salemyr (3) (3) Anders John Oskar Lundkvist (3) Anders Patrik Rosén (3) Nils Olof Nilsson (2) Lars Johnny Sundström (2) Lars Peter Lundmark (2) Jean-Paul von der Burg (2) Lennart Carl Johan Almström (2) Lars Gerry Nilsson (2) Alexander Daniel Ottar Nilsson (2) Rolf Örjan Johansson (1) Bodel Margareta Blom (1) Anita Margareta Heierson (1) Ulf Thomas Taavo (1) Bo Jonas Togo Danielsson (1) Kristina Almström (1) Roger Mikael Söderberg (1) Hans Lars Gunnar Martinsson (1) Nils Anders Wäppling (1) Bernt Micael Engström (1) Siv Anneli Fredriksson (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Fredrik Henrik Larsson (1) Niklas Lennart Strid (1) Robert Nils Einar Lindberg (1) Carl Arvid Samuel Holmström (1) Sven Tommy Enstedt (1) Ove Peter Fahlblom (1) Sari Markit Hannele Ekblom (1) Bengt Erik Larsson (1) Ulf Göran Östberg (1) Anna Stina Margareta Blombäck (1) Hans Fredrik Westlund (1) Kjell Thomas Björnström (1) Mikaela Valtersson (1) Hans Göran Öystilä (1) Johan Olof Helge Ahlborg (1) Åsa Ingela Tjärnberg (1) Lars Olov Englund (1) Mats Erik Eklund (1) Thord Stefan Eriksson (1) Fredrik Kristian Kristiansson (1) Sten Mårten Togo Danielsson (1) Carl Magnus Ernst Borglund (1) Linda Therese Rosén (1) Lars Mikael Lindberg (1) Anne-Marith Karlenius (1) Karl Staffan Persson (1) John Erik Mella (1) Karl Tobias Andersson (1) Kristina Ulrika Öhlund (1) Magnus Ivar Thorling (1) Linda Marie Nyström (1) Per Urban Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Mikael Lindberg (93p) Anders John Oskar Lundkvist (75p) Hans Lars Gunnar Martinsson (67p) Karl Staffan Persson (65p) Carl Anders Svensson (62p) Hans Olov Gunnar Johansson (61p) Anna Stina Margareta Blombäck (61p) Lars Gerry Nilsson (61p) Erik Lennart Lindbäck (60p) Hans Gösta Lindbäck (60p) Bengt Gösta Lindbäck (60p) Lars Johnny Sundström (60p) Thord Stefan Eriksson (57p) Ulf Göran Östberg (56p) Clas Ola Persson (55p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Anders Mattias Roos (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Karl Tobias Andersson (54p) Niklas Lennart Strid (52p) Mikaela Valtersson (52p) Johan Olof Helge Ahlborg (52p) (45p) (44p) Björn Isaksson (43p) Lars Olov Englund (43p) Bo Jonas Togo Danielsson (42p) Sari Markit Hannele Ekblom (42p) Sten Mårten Togo Danielsson (42p) Bengt Erik Larsson (41p) Mats Erik Eklund (40p) Rolf Örjan Johansson (39p) Bodel Margareta Blom (39p) Ove Peter Fahlblom (39p) Per Urban Nilsson (39p) Lars Mikael Boström (38p) Roger Mikael Söderberg (36p) Lars Peter Lundmark (36p) Nils Anders Wäppling (35p) Fredrik Henrik Larsson (35p) Siv Anneli Fredriksson (34p) Robert Nils Einar Lindberg (34p) Carl Arvid Samuel Holmström (34p) Kjell Thomas Björnström (34p) Anne-Marith Karlenius (34p) John Erik Mella (34p) Linda Marie Nyström (34p) Nils Olof Nilsson (25p) Alexander Daniel Ottar Nilsson (25p) Hans Fredrik Westlund (24p) Jean-Paul von der Burg (24p) Curt Ove Marklund (23p) Carl Magnus Ernst Borglund (23p) Kjell David Jonsson (22p) Karl Vilhelm Risberg (22p) Bernt Micael Engström (20p) Anders Patrik Rosén (19p) Anita Margareta Heierson (18p) Lennart Carl Johan Almström (18p) Kurt Jörgen Lövgren (17p) Roger Benny Roos (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Yvonne Elisabet Hendler (16p) Magnus Ivar Thorling (16p) Kristina Almström (14p) Sven Tommy Enstedt (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.