Anders Ytrup Jensen (77p)

Man, Född: 1969
Roller

Extern verkställande direktör

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Gabriel Ernesto Catrina (25) Anna Maria Redin (25) (23) Caroline Maria Haaber-Bernth (13) Filippa Elisabet Wallestam (12) Fredrik Christian Nilsson (9) Susan Harriet Gustafsson (7) (5) Ulf Michael Forss (4) Lars Joakim Thilstedt (4) Anders Johan Lindgren (4) Lars-Åke Valdemar Norling (4) Bengt Ola Hansson (3) Stig Lars Christer Modig (3) Paul Gustav Hastings (3) (3) Nils Gustav Tomas Ljunglöf (3) (2) Ola Jan Ewe Nilsson (2) Grahame Kenneth Maher (2) Hans Vilhelm Stenberg (2) Karl Rune Lennart Andersson (2) Hans Anthony Kuropatwa (2) Geraldine Wilson (2) Yong-Nam Mathias Hermansson (2) Charlotte Anna Margareta Hauffman (1) Lars Sven Magnus Brynestam (1) Nils Magnus Götenfelt (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Thomas Gunnar Cronzell (1) (1) Maria Christina P Schauman (1) Gustav Jonas Markus Bengtsson (1) Björn Hjalmar Flink (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Kristian Rutger Edvin Olsson (1) Mats Lennart Carlström (1) Lars Niclas Bremström (1) Bo Vilhelm Magnusson (1) Tomas Erling Magnus Olsson (1) Björn Gustav Forsberg (1) Sonia Sofia Kavs (1) Pontus Gunnar Waldhow Olofsson (1) Vigor Björn Sörman (1) (1) (1) Per Evald Widerström (1) (1) Anders Erik Borg (1) Hans Niklas Rosvall (1) Gunnar Lars-Henrik Friis Molin (1) Anita Helena Berggren (1) Nicholas Ove Högberg (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Kaj Göran af Kleen (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Karin Birgitta Söderbäck (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Madelene Elisabeth Josephson (1) Martin Patrik Algotsson (1) (1) Peter Settman (1) (1) Alexander Pierre-Louis Bastin (1) (1) Klas van Lienden (1) Anna-Karin Margareta Jensen (1) Anders Fredrik Lemmel (1) Emma Marie Bjurman (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Karl Erik Johan Levinsson (1) Lars Anders Larsson (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Tommy Eric Eugen Sundström (1) Johan Eric Dennelind (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Maria Christina P Schauman (94p) (78p) Anna Maria Redin (77p) Gustav Jonas Markus Bengtsson (75p) (75p) Gabriel Ernesto Catrina (75p) (75p) Susan Harriet Gustafsson (75p) Karl Erik Johan Levinsson (75p) (73p) (73p) Per Evald Widerström (71p) Filippa Elisabet Wallestam (67p) (67p) Lars-Åke Valdemar Norling (67p) Lars Joakim Thilstedt (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Grahame Kenneth Maher (56p) Anders Johan Lindgren (56p) (55p) Yong-Nam Mathias Hermansson (55p) Charlotte Anna Margareta Hauffman (54p) Thomas Gunnar Cronzell (54p) Bengt Ola Hansson (54p) Björn Gustav Forsberg (54p) Ola Jan Ewe Nilsson (54p) Paul Gustav Hastings (54p) Karl Rune Lennart Andersson (54p) Hans Anthony Kuropatwa (54p) Geraldine Wilson (54p) Nils Gustav Tomas Ljunglöf (54p) Tommy Eric Eugen Sundström (54p) Hans Vilhelm Stenberg (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Alexander Pierre-Louis Bastin (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Gunnar Lars-Henrik Friis Molin (48p) Emma Marie Bjurman (47p) Nicholas Ove Högberg (43p) (42p) Kaj Göran af Kleen (40p) Anders Fredrik Lemmel (40p) (37p) Tomas Erling Magnus Olsson (34p) Peter Settman (34p) (33p) Kristian Rutger Edvin Olsson (32p) Pontus Gunnar Waldhow Olofsson (31p) (31p) (29p) Vigor Björn Sörman (22p) Anders Erik Borg (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Madelene Elisabeth Josephson (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Johan Eric Dennelind (18p) Lars Sven Magnus Brynestam (17p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Sonia Sofia Kavs (17p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Stig Lars Christer Modig (16p) Lars Niclas Bremström (16p) Hans Niklas Rosvall (16p) Ulf Michael Forss (14p) Anna-Karin Margareta Jensen (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.