Sven Niclas Lindberg (53p)

Man, Född: 1969
Roller
Rangordningen antal relationer
John Lars Glas (2) Ella Elzbieta Zadrowska-Carlsson (1) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (1) Wulf Schroeder (1) Bengt Gunnar Torgil Premberg (1) Hans Börje Persson (1) Bo Kenneth Strömberg (1) Kjell Arnold Bjerrehorn (1) Harold Peter Kaiser (1) Anette Helena Maria Sand (1) Gesa Markusson (1) John David Bertil Olow (1) Kristoffer Mattias B Vilhelmsson (1) Mats Håkan Tapper (1) Bengt Karl Fredrik Widin (1) Bo Bertil Malmsten (1) Sven Olof Gustafsson (1) Anna Sophie Mathilda V Persson (1) Sten Bertil Moberg (1) Jeanette Christine Hellmark (1) Robin Kristofer Molvin (1) Bengt Gunnar Sand (1) Bo Anders Skarin (1) Lene Sandvoll Stern (1) Rolf Vilhelm Brehmer (1) Hans Hugo Andersson (1) Alf Åke Hjalmar Andersson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Ingrid Kristina Bergander (1) Lars Rune Wiklund (1) Stig Björn Waldhagen (1) Jan Martin Gumpert (1) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (1) Christel Carina Marie Lindvall (1) Marietta Anna Th de Pourbaix Lundin (1) Pehr-Johan Fager (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Per Anders Gillberg (1) Claes Ragnar Wallman (1) Per Gunnar Henrik Åslund (1) Jenny Sofia Göthberg (1) Sven Åke Bermell (1) Susanna Josefina Lindberg (1) Nils Erik Anderson (1) Carl Richard Melin (1) Ola Patrik Larsson (1) Karl Ingvar Lennart Daleke (1) Jan Birger Widlund (1) Paul Henrik Steene (1) Lars Erik Reinhold Alatalo (1) Stephan Evert Ekström (1) Hans David Carlsson (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Eva Jensine Sandgren (1) Eva Gunnilla Herdenberg (1) Staffan Torbjörn Holmberg (1) Per Johan Ture Samuelsson (1) Holger Johnny Näsholm (1) Hans Olof Andén (1) Kerstin Margareta Hedin (1) Bernt Sture Eriksson (1) Bo Ingmar Jungner (1) Hans Johan Robert Thorstenson (1) Jan Stig Ingvar Ekholm (1) Håkan Börje Roséen (1) Malin Maria Söderman (1) Lars-Erik Engberg (1) Lars Jonas Arvidsson (1) Erik Gustav Jönsson (1) Erika Kristina Svensson (1) Per Henrik Joelsson (1) Kjell Curt Lindgren (1) Mikael Sjölander (1) Miriam Elisabet Björkhem (1) Tuve Erik Wilhelm Lindeberg (1) Olof Waern (1) Stig Johan Michael Levén (1) Gudrun Maria Engman Engvall (1) Carl Gustaf Tage Sköld (1) Jan Christer Andersson (1) Kurt Michael Karlsson (1) Lena Malm (1) Per Gunnar Ahlström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bo Anders Skarin (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Lars Jonas Arvidsson (64p) Per Gunnar Ahlström (59p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Stig Johan Michael Levén (58p) Jan Christer Andersson (58p) Sven Olof Gustafsson (57p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Staffan Torbjörn Holmberg (57p) Pehr-Johan Fager (56p) Paul Henrik Steene (55p) Kurt Michael Karlsson (54p) Jan Birger Widlund (53p) Kristoffer Mattias B Vilhelmsson (52p) John Lars Glas (52p) Kerstin Margareta Hedin (52p) Malin Maria Söderman (52p) Anette Helena Maria Sand (51p) Marietta Anna Th de Pourbaix Lundin (51p) Hans Johan Robert Thorstenson (51p) Olof Waern (51p) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (49p) Lars Rune Wiklund (49p) Jan Martin Gumpert (49p) Karl Ingvar Lennart Daleke (49p) Carl Gustaf Tage Sköld (48p) Anna Sophie Mathilda V Persson (47p) Harold Peter Kaiser (42p) Bengt Karl Fredrik Widin (42p) Robin Kristofer Molvin (42p) Lene Sandvoll Stern (42p) Christel Carina Marie Lindvall (42p) Per Gunnar Henrik Åslund (42p) Susanna Josefina Lindberg (42p) Eva Gunnilla Herdenberg (42p) Hans Olof Andén (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Håkan Börje Roséen (42p) Per Henrik Joelsson (42p) Miriam Elisabet Björkhem (42p) Lars-Erik Engberg (31p) Holger Johnny Näsholm (27p) Jeanette Christine Hellmark (26p) Hans David Carlsson (26p) Bengt Gunnar Torgil Premberg (25p) Kjell Arnold Bjerrehorn (25p) Gesa Markusson (25p) Sten Bertil Moberg (25p) Bengt Gunnar Sand (25p) Ingrid Kristina Bergander (25p) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (25p) Nils Erik Anderson (25p) Lars Erik Reinhold Alatalo (25p) Eva Jensine Sandgren (25p) Kjell Curt Lindgren (25p) Gudrun Maria Engman Engvall (25p) Lena Malm (25p) Jan Stig Ingvar Ekholm (24p) Erika Kristina Svensson (22p) Ella Elzbieta Zadrowska-Carlsson (19p) John David Bertil Olow (19p) Sven Åke Bermell (19p) Stephan Evert Ekström (18p) Mikael Sjölander (18p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) Jenny Sofia Göthberg (16p) Bernt Sture Eriksson (15p) Per Anders Gillberg (12p) Bo Bertil Malmsten (10p) Hans Börje Persson (9p) Bo Kenneth Strömberg (9p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.