Carola Birgitta Nilsson (16p)

Kvinna, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Patrik Lennart Weimer (5) Tea Tellervo Weimer (5) Tom Erik Tjörnemar (4) Bo Jonas Eklund (4) Lars Sebastian Fredriksson (4) Mikael Nils Walter Stjernborg (4) Erik Simon Johansson (3) Gustav Fredrik Stridsman (3) Henrik Olof Axel Svahn (3) Conny Uno Gerhard Essén (2) Kjell Ingemar Andersson (2) Nils Jonas Sigurd Söderblad (2) Catharina Ann Sofie Essén (2) I Eva M Bergholtz Andersson (2) Maria Denise Söderblad (2) Sten Johan Pharmanson (2) Raphael Ignatius Stepczinski (1) Marika Theresia Houbaer (1) Maj-Lis Margareta Edvinsdotter (1) Karl Mats Erik Lindgren (1) Johan Lars Thomas Madsen (1) Rolf Harry Hildeberth Wall (1) Lars Sture Karl Johan Montelius (1) Iwona Katarzyna Josefsson (1) Cristos Kiriakou (1) Annette Charlotte Eriksson (1) Marie Susann Hammar (1) Ann-Kristin Södervall (1) Daniel Ribeiro Goncalves (1) Karl Stefan Nordlund (1) Maria Ann-Kristin Pettersson (1) Olga Irena Belonoschkin (1) Fredrik Magnusson (1) Berit Elisabet Högberg (1) Olof Henrik Lindström (1) Per Ove Åman (1) Eva Birgitta Jörnow (1) Ann-Cathrine Pemer Eriksson (1) Inger Margareta Dahle (1) Eva Sandberg Andersson (1) Annika Helena Stjärne Westlund (1) Monica Gianina Jurca (1) Vanja Kristina Kogej (1) Johan Christer Andersson (1) Per Mikael Jönsson (1) Per Jonas Michael Leverin (1) Bo Torsten Nilsson (1) Johan Rolf Wall (1) Karl-Johan Montelius (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Anna Carina Kiriakou (1) Ulf Bertil Thelander (1) Kent Bertil Danielsson (1) Anders Ivar Eriksson (1) Per Rickard Hallström (1) Roine Sundberg (1) Annica Helené Wistedt (1) Annie Margareta Wessman (1) Helene Christina Sjöberg (1) Britta Viktoria Wennerholm (1) Ejvor Gunilla Hagander (1) EDIT INGA ELISABET ÅMAN (1) Gerd Marianne Magnusson (1) Daniel Andreas Eriksson (1) Anna Maria Andersson (1) Sisko Haapea (1) Staffan Jörgen Allan Westlund (1) Sven Johnny Edvardsson (1) Eva Charlotte E Norberg Jönsson (1) Bengt Anders Larsson (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Elin Marie Pernilla Wall (1) Lars Rasmus Carl Montelius (1) Sebastian Jansson (1) Tor-Björn Hammar (1) Lars Urban Andersson (1) Karl Petter Olof Wirell (1) Jesper Mathias Danielsson (1) Karina Margareta Eriksson (1) Sarah Emelie Hållström (1) Jari Pekka Tapani Peräaho (1) Irma Gunilla Grönroos (1) Jan Peter Lindström (1) Margareta E Forswall Malmberg (1) Siv Elisabeth Andersson (1) Ylva Vera Elisabet Hagander (1) Hans Ruben Sundström (1) Monica Margaretha Karlin Danielsson (1) Patrik Mikael Ekenberg (1) Ovidiu-Laurentiu Jurca (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (73p) Inger Margareta Dahle (61p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Mikael Nils Walter Stjernborg (39p) Tom Erik Tjörnemar (38p) Bo Jonas Eklund (38p) Johan Rolf Wall (32p) Rolf Harry Hildeberth Wall (31p) Elin Marie Pernilla Wall (31p) Raphael Ignatius Stepczinski (29p) Cristos Kiriakou (29p) Vanja Kristina Kogej (29p) Anna Carina Kiriakou (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) Patrik Lennart Weimer (28p) Roine Sundberg (28p) Erik Simon Johansson (27p) Karl Stefan Nordlund (27p) Fredrik Magnusson (27p) Gustav Fredrik Stridsman (27p) Tea Tellervo Weimer (27p) Henrik Olof Axel Svahn (27p) Jari Pekka Tapani Peräaho (27p) Lars Sture Karl Johan Montelius (25p) Conny Uno Gerhard Essén (25p) Annika Helena Stjärne Westlund (25p) Karl-Johan Montelius (25p) Catharina Ann Sofie Essén (25p) Staffan Jörgen Allan Westlund (24p) Lars Rasmus Carl Montelius (24p) Per Mikael Jönsson (23p) Maj-Lis Margareta Edvinsdotter (22p) Ann-Kristin Södervall (21p) Monica Gianina Jurca (21p) Eva Charlotte E Norberg Jönsson (21p) Karl Mats Erik Lindgren (20p) Olof Henrik Lindström (20p) Per Jonas Michael Leverin (20p) Lars Urban Andersson (20p) Jan Peter Lindström (20p) Ovidiu-Laurentiu Jurca (20p) Johan Lars Thomas Madsen (19p) Helene Christina Sjöberg (19p) Bengt Anders Larsson (19p) Ann-Cathrine Pemer Eriksson (18p) Kent Bertil Danielsson (18p) Tor-Björn Hammar (18p) Marie Susann Hammar (17p) I Eva M Bergholtz Andersson (17p) Karl Petter Olof Wirell (17p) Jesper Mathias Danielsson (17p) Kjell Ingemar Andersson (16p) Nils Jonas Sigurd Söderblad (16p) Lars Sebastian Fredriksson (16p) Maria Denise Söderblad (16p) Eva Birgitta Jörnow (15p) Annica Helené Wistedt (14p) Daniel Andreas Eriksson (14p) Iwona Katarzyna Josefsson (13p) Sebastian Jansson (13p) Maria Ann-Kristin Pettersson (12p) Anders Ivar Eriksson (12p) Ejvor Gunilla Hagander (12p) Karina Margareta Eriksson (12p) Ylva Vera Elisabet Hagander (12p) Patrik Mikael Ekenberg (12p) Marika Theresia Houbaer (11p) Per Ove Åman (11p) EDIT INGA ELISABET ÅMAN (11p) Sven Johnny Edvardsson (11p) Margareta E Forswall Malmberg (11p) Ulf Bertil Thelander (8p) Anna Maria Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.