Göran Sebastian Wessman (49p)

Man, Född: 1978
Rangordningen antal relationer
Lars Tomas Falkner (10) (9) Johan Olof Palmgren (8) Mats Erik Sture Kåvik (7) Claes Lennart Daniel Merborn (5) Björn Johan Berggren (4) Nicolas Olivier Marcel Le Poder (3) Håkon Rykkelid Vist (3) Henrik Lennart Sylve (2) Eva Heléne Abenius (2) Hans Christian Andersson (2) Alf Göran Nilsson (2) Lars Gösta Skoglund (2) Eric Tobias Andersson (2) Johnny Sten Christer Svenander (2) Britt Annelie Skoglund (2) Lars Sebastian Norman (2) Kim Roger Löfdahl (2) Siv Märta Julia Råsmark (1) John Peter Ehrnst (1) Nils Patrik Karlsson (1) Fredrik Helander (1) Erik Peter Arnesson (1) Lars Hugo Lindén (1) Per Jonas Tage Grankvist (1) Sven Anders Jansson (1) Amanda Kristina Norman (1) Sture Tommy Tapper (1) Malin Lina Gunilla Bergström (1) Felix Måns Mikael Lindberg (1) Bo Torsten Nilsson (1) Caroline Susanne Nilsson Axelsson (1) Tom Richard Hallström (1) Hans Bo Göran Wessman (1) Dag Mauritz George Pettersson (1) Maria Louise Jonasson (1) Per Sebastian Tamm (1) Kristoffer Herbert Andersson (1) Britt-Marie Winther (1) Hans-Eric Wilhelm Andersson (1) Jan Daniel Sellberg (1) Anders Ivar Sven Wijkman (1) Claes Olov Lundberg (1) Magnus Daniel Carlsson (1) Karin Elisabeth Eberle (1) Carl Johan Bergqvist (1) Bo Martin Liljedahl (1) Kent Niklas Jonsson (1) Jan Robert Persson (1) Philip Alexander Dino Eklöf (1) Lars Gunnar Wicander (1) Camilla Veronica Bringmyr (1) Karl Stefan Andersson (1) Mats Åke Berter (1) Nils Fredrik Hellsten (1) Karl Åke Johannes Eckerstein (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Erik Daniel Kero Ljungberg (1) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (1) Ulf Jörgen Berne Helander (1) Per Henrik Svahnberg (1) Flemming Ronald Nilausen (1) Annika Margareta Helker Lundström (1) Kerstin Helena Karlsson (1) Maria Catharina Andersson Hellquist (1) Mårten Jonas Widlund (1) Bertil Herman Håkansson (1) Hanna Maria Eriksen (1) Karl Gustaf Bengt Kyhlstedt (1) Karl Erik Niklas Löfdahl (1) Bengt-Göran Herbert Andersson (1) Peter Per Fredrik Grimshorn (1) Kjell Gustav Hellsten (1) Sven Henrik Olsson (1) Per Jonas Eriksson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Hugo Lindén (75p) Hans-Eric Wilhelm Andersson (69p) Lars Tomas Falkner (68p) Hans Christian Andersson (67p) Håkon Rykkelid Vist (67p) Eric Tobias Andersson (67p) Mårten Jonas Widlund (65p) Björn Johan Berggren (63p) Annika Margareta Helker Lundström (60p) Nicolas Olivier Marcel Le Poder (58p) (58p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Henrik Lennart Sylve (49p) Claes Lennart Daniel Merborn (49p) Mats Åke Berter (47p) Bertil Herman Håkansson (46p) Felix Måns Mikael Lindberg (45p) Kerstin Helena Karlsson (45p) Maria Catharina Andersson Hellquist (43p) John Peter Ehrnst (39p) Sture Tommy Tapper (39p) Tom Richard Hallström (39p) Per Sebastian Tamm (39p) Claes Olov Lundberg (39p) Bo Martin Liljedahl (39p) Jan Robert Persson (39p) Nils Fredrik Hellsten (39p) Erik Daniel Kero Ljungberg (39p) Karl Gustaf Bengt Kyhlstedt (39p) Bengt-Göran Herbert Andersson (39p) Peter Per Fredrik Grimshorn (39p) Kjell Gustav Hellsten (39p) Fredrik Helander (35p) Sven Anders Jansson (35p) Alf Göran Nilsson (35p) Caroline Susanne Nilsson Axelsson (35p) Ulf Jörgen Berne Helander (35p) Flemming Ronald Nilausen (35p) Kim Roger Löfdahl (35p) Per Jonas Tage Grankvist (34p) Amanda Kristina Norman (34p) Hans Bo Göran Wessman (34p) Magnus Daniel Carlsson (34p) Britt Annelie Skoglund (34p) Lars Sebastian Norman (34p) Nils Patrik Karlsson (29p) Jan Daniel Sellberg (29p) Per Henrik Svahnberg (29p) Kristoffer Herbert Andersson (28p) Philip Alexander Dino Eklöf (28p) Johnny Sten Christer Svenander (28p) Erik Peter Arnesson (25p) Britt-Marie Winther (24p) Lars Gunnar Wicander (24p) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Siv Märta Julia Råsmark (21p) Anders Ivar Sven Wijkman (21p) Karl Åke Johannes Eckerstein (21p) Karin Elisabeth Eberle (20p) Hanna Maria Eriksen (20p) Johan Olof Palmgren (18p) Mats Erik Sture Kåvik (16p) Lars Gösta Skoglund (16p) Kent Niklas Jonsson (16p) Sven Henrik Olsson (15p) Maria Louise Jonasson (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.