Erik Göran Hübinette (12p)

Man, Född: 1977
Roller
Rangordningen antal relationer
Anders Viktor Borgs (28) Elsa Margareta Hultin (28) Hans-Erik Christoffer Edvinsson (24) Inger Margareta Dahle (21) Eva Margareta Eljans (21) Per Håkan Bergquist (20) Lennart Ingemar Rindstig (19) Sven Per Björn Aspling (18) Anita Helena Berggren (18) Hans Göran Nordström (18) Per Martin Eriksson (16) Hans Ruben Sundström (16) Laurence Anne-Marie Gouy (13) Åsa Felton (13) Liselotte Erika Klint (13) Helena Katarina Andersson (13) Henrik Erik Johan Ivarsson (9) Linda Marie Vikström (9) Karl Sören Thunström (7) Erik Wiliam Wijk Björklund (7) Erika Desirée Öhrvall (5) Sven Magnus Fredmer (5) Björn Per Olof Somnäs (4) Per Olov Håkan Einerth (4) Per Johan Vestring (4) Erik Freddie Norvell (4) Rolf Bo Björfors (4) Kjell Olov Jansson (4) Carl Jonas Svensson (4) Karin Helena Ahde (4) Ida Marie Hanefors Jonasson (4) (3) (3) Karin Inger Marie Lagerström (3) Mats Villy Alvtegen (3) Ulf Mårten Torbjörn Othérus (3) Åsa Monica Forsberg (3) Lena Carolina Lejon (3) Anders Kristian Ericsson (3) Hans Lennart Svedberg (3) Ulf Staffan Söderbäck (2) Johanna Maria Sundelöf (2) Inga Gunnel Margareta Bernhag (1) Karin Matilda Wiger (1) Bo Gustaf Axberg (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Martin Kristian Alrik Gorne (1) Josefin Kristin Grolander (1) Lars Olof Höglund (1) Frank Jörgen Bertil Reijbrandt (1) Emma Rebecka Ellinor Prytz (1) Jan-Erik Andersson (1) Henrik Spak (1) Ariane Charlotte Georgii (1) Per Jonas Svensson (1) Lars Peter Åman (1) Rolf Gunnar Näsberg (1) (1) Anders Nils Erik Larsson (1) Sven-Erik Lennart Hedman (1) Tore Anders Leopold Wiger (1) Anna Margareta Kull (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Olle Gustaf Jan-Olof Tjärnberg (1) Åsa Maria Fohlin (1) Erik Oskar Wall (1) Jens Mårten Berthold Rooth (1) Christer Söderlund (1) Johan Erik Areström (1) Mats Torgny Andersson (1) Ulrika Marie Granath (1) Georg Thomas Grandin (1) Märit Viola Näsberg (1) Peeter Karl Trepp (1) Curt Anders Göran Engström (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Susanna Eva Hedman (1) Jens Börje Tillqvist (1) Johanna Sophia Hedman (1) (1) Gudrun Charlotte Törnberg (1) Ann-Sophie Elisabeth Edqvist Ekman (1) Karin Gunilla Annerbratt Andrén (1) Karin Maria Hübinette (1) Per Fredrik Stadigh (1) Lars-Olof Alfred Eklund (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(79p) Carl Jonas Svensson (71p) Kjell Olov Jansson (70p) Björn Per Olof Somnäs (68p) Per Johan Vestring (67p) (66p) (66p) Anita Helena Berggren (64p) Karl Sören Thunström (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Frank Jörgen Bertil Reijbrandt (59p) Per Martin Eriksson (54p) Ulf Mårten Torbjörn Othérus (54p) Georg Thomas Grandin (54p) Anders Kristian Ericsson (52p) Hans-Erik Christoffer Edvinsson (52p) Martin Kristian Alrik Gorne (48p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Lars Olof Höglund (45p) Anders Viktor Borgs (41p) Per Olov Håkan Einerth (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Erik Freddie Norvell (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Curt Anders Göran Engström (35p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Jens Börje Tillqvist (32p) Henrik Spak (31p) Per Jonas Svensson (31p) Johanna Sophia Hedman (31p) Jens Mårten Berthold Rooth (30p) Karin Inger Marie Lagerström (28p) Josefin Kristin Grolander (27p) Laurence Anne-Marie Gouy (27p) Mats Villy Alvtegen (27p) Helena Katarina Andersson (27p) Ariane Charlotte Georgii (26p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Lars-Olof Alfred Eklund (25p) (25p) (24p) Anders Nils Erik Larsson (24p) Elsa Margareta Hultin (23p) Per Håkan Bergquist (22p) Peeter Karl Trepp (22p) Inga Gunnel Margareta Bernhag (21p) Emma Rebecka Ellinor Prytz (21p) Sven-Erik Lennart Hedman (21p) Susanna Eva Hedman (21p) Gudrun Charlotte Törnberg (21p) Åsa Maria Fohlin (20p) Rolf Bo Björfors (20p) Christer Söderlund (20p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Karin Matilda Wiger (19p) Erik Oskar Wall (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Lars Peter Åman (18p) Tore Anders Leopold Wiger (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Hans Lennart Svedberg (18p) (17p) Per Fredrik Stadigh (17p) Ulf Staffan Söderbäck (16p) Olle Gustaf Jan-Olof Tjärnberg (16p) Ann-Sophie Elisabeth Edqvist Ekman (16p) Jan-Erik Andersson (14p) Johan Erik Areström (14p) Karin Gunilla Annerbratt Andrén (14p) Erik Wiliam Wijk Björklund (13p) Karin Maria Hübinette (12p) Rolf Gunnar Näsberg (9p) Märit Viola Näsberg (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.