Erik Göran Hübinette (12p)

Man, Född: 1977
Roller
Rangordningen antal relationer
Anders Viktor Borgs (28) Elsa Margareta Hultin (28) Hans-Erik Christoffer Edvinsson (24) Inger Margareta Dahle (21) Eva Margareta Eljans (21) Per Håkan Bergquist (20) Lennart Ingemar Rindstig (19) Sven Per Björn Aspling (18) Anita Helena Berggren (18) Hans Göran Nordström (18) Per Martin Eriksson (16) Hans Ruben Sundström (16) Laurence Anne-Marie Gouy (13) Åsa Felton (13) Liselotte Erika Klint (13) Helena Katarina Andersson (13) Henrik Erik Johan Ivarsson (9) Linda Marie Vikström (9) Karl Sören Thunström (7) Erik Wiliam Wijk Björklund (7) Erika Desirée Öhrvall (5) Sven Magnus Fredmer (5) Björn Per Olof Somnäs (4) Per Olov Håkan Einerth (4) Per Johan Vestring (4) Erik Freddie Norvell (4) Rolf Bo Björfors (4) Kjell Olov Jansson (4) Carl Jonas Svensson (4) Karin Helena Ahde (4) Ida Marie Hanefors Jonasson (4) (3) (3) Karin Inger Marie Lagerström (3) Mats Villy Alvtegen (3) Ulf Mårten Torbjörn Othérus (3) Åsa Monica Forsberg (3) Lena Carolina Lejon (3) Anders Kristian Ericsson (3) Hans Lennart Svedberg (3) Ulf Staffan Söderbäck (2) Johanna Maria Sundelöf (2) Inga Gunnel Margareta Bernhag (1) Karin Matilda Wiger (1) Bo Gustaf Axberg (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Martin Kristian Alrik Gorne (1) Josefin Kristin Grolander Alvén (1) Lars Olof Höglund (1) Frank Jörgen Bertil Reijbrandt (1) Emma Rebecka Ellinor Prytz (1) Jan-Erik Andersson (1) Henrik Spak (1) Ariane Charlotte Georgii (1) Per Jonas Svensson (1) Lars Peter Åman (1) Rolf Gunnar Näsberg (1) (1) Anders Nils Erik Larsson (1) Sven-Erik Lennart Hedman (1) Tore Anders Leopold Wiger (1) Anna Margareta Kull (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Olle Gustaf Jan-Olof Tjärnberg (1) Åsa Maria Fohlin (1) Erik Oskar Wall (1) Jens Mårten Berthold Rooth (1) Christer Söderlund (1) Johan Erik Areström (1) Mats Torgny Andersson (1) Ulrika Marie Granath (1) Georg Thomas Grandin (1) Märit Viola Näsberg (1) Peeter Karl Trepp (1) Curt Anders Göran Engström (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Susanna Eva Hedman (1) Jens Börje Tillqvist (1) Johanna Sophia Hedman (1) (1) Gudrun Charlotte Törnberg (1) Ann-Sophie Elisabeth Edqvist Ekman (1) Karin Gunilla Annerbratt Andrén (1) Karin Maria Hübinette (1) Per Fredrik Stadigh (1) Lars-Olof Alfred Eklund (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) (81p) Carl Jonas Svensson (71p) Per Johan Vestring (69p) (66p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Frank Jörgen Bertil Reijbrandt (59p) Karl Sören Thunström (59p) Martin Kristian Alrik Gorne (55p) Ulf Mårten Torbjörn Othérus (53p) Hans-Erik Christoffer Edvinsson (48p) Georg Thomas Grandin (47p) Anders Kristian Ericsson (47p) Jens Börje Tillqvist (47p) Per Martin Eriksson (46p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Kjell Olov Jansson (44p) Per Olov Håkan Einerth (41p) Lars Olof Höglund (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Curt Anders Göran Engström (35p) Johanna Sophia Hedman (33p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Henrik Spak (29p) Per Jonas Svensson (29p) Josefin Kristin Grolander Alvén (27p) Ariane Charlotte Georgii (27p) Ulf Staffan Söderbäck (27p) Mats Villy Alvtegen (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Ann-Sophie Elisabeth Edqvist Ekman (25p) (25p) (24p) Anders Nils Erik Larsson (24p) Laurence Anne-Marie Gouy (23p) Christer Söderlund (23p) Helena Katarina Andersson (23p) Per Håkan Bergquist (22p) Elsa Margareta Hultin (22p) Håkan Fredrik Erholt (22p) Peeter Karl Trepp (22p) Inga Gunnel Margareta Bernhag (21p) Sven-Erik Lennart Hedman (21p) Susanna Eva Hedman (21p) Gudrun Charlotte Törnberg (21p) Åsa Maria Fohlin (20p) Karin Matilda Wiger (19p) Björn Per Olof Somnäs (19p) Rolf Bo Björfors (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Lars Peter Åman (18p) Tore Anders Leopold Wiger (18p) Erik Freddie Norvell (18p) Hans Lennart Svedberg (18p) Jens Mårten Berthold Rooth (17p) (17p) Per Fredrik Stadigh (17p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (17p) Erik Oskar Wall (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Lars-Olof Alfred Eklund (16p) Emma Rebecka Ellinor Prytz (14p) Jan-Erik Andersson (14p) Karin Inger Marie Lagerström (14p) Karin Gunilla Annerbratt Andrén (14p) Karin Maria Hübinette (12p) Olle Gustaf Jan-Olof Tjärnberg (11p) Johan Erik Areström (11p) Erik Wiliam Wijk Björklund (11p) Rolf Gunnar Näsberg (9p) Märit Viola Näsberg (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.