Eva Louise Katarina Lindh (91p)

Kvinna, Född: 1979
Rangordningen antal relationer
Kjell Arne Bidenäs (14) Sten Algot Magnus Peterson (14) Johan Evald Hedbäck (11) Katarina Maria Fredrika Martinson (10) Lars Åke Conny Johansson (7) Claes Gösta Boustedt (6) Lars Fredrik Elis Lundberg (6) Karl Peter Whass (5) Johan Mikael Ladenberg (5) Carl Johan Engelbrekt Lindh (4) Lars Joakim Thilstedt (4) Helena Eva Marie Nilsson (3) Lars Ingemar Haraldsson (3) Lars Johan Garmert (2) Carl Reinhold Adolf Bennet (2) Rolf Roger Ekström (2) Kjell Anders Jernhall (2) Mats Guldbrand (2) Fredrik Gustaf Gordon Larsson (2) Ivo Stopner (1) Kerstin Simone Elisabet Holmqvist (1) Carl Peter Seth Kempe (1) Lillie Anna-Greta Johanna Sjöberg (1) Sten Olof Anders Nygren (1) Nils Åke Carlsson (1) Per Lars Arne Berg (1) John Anders Lethenström (1) Carl Johan Robert Alsén (1) Lars Gunnar Ericson (1) Hans Robert Niederbach (1) Per Stefan Rune Nilsson (1) Kristina Maria Vendel Sandell (1) Nils Gustav Svanberg (1) Tommy Oskar Åsenbrygg (1) Karl Henrik Andersson (1) Lars Ture Pettersson (1) Ulf Stefan Loréhn (1) Bo Anders Erik Wikare (1) Johan Wilhelm Westerdahl (1) Lars-Göran Josefsson (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Christian Gunnar Claesson (1) Hans Ulf Bengt Lundahl (1) Liv Eva Violet Isaksson Forhaug (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Jan-Erik Kenneth Johansson (1) Lars Henrik Andreasson (1) Mattias Rikard Rosenström (1) Ulf Christer Johansson (1) Astrid Stina Maria Hedqvist (1) Gunilla Kristina Rolander (1) Johan Nicklas Lundberg (1) Frank Sören Olof Petersson (1) Tobias Erik Sören Sundqvist (1) Henriette Zeuchner (1) Lilian Margareta Fossum Biner (1) Jon Erik Daniel Hägglund (1) Åsa Christina Marie Roslund (1) Alf Fredrik Hammar (1) Christine Marianne Lindgren (1) Lars P Mattias Axelsson Markström (1) Lars Olof Josefsson (1) Roy Fredrik Ottosson (1) Lars Håkan Gustafsson (1) Per Steewe Björklund (1) Fred Krister Roeck Hansen (1) Karl Ola Billy Schultz-Eklund (1) Karl Göran Hjalmar Lundin (1) Per Henrik Sjölund (1) Phongthawat Croneryd (1) Anna Karin Margareta Kollin (1) Mats Arne Stig Falck (1) Peter Arvid Nils Egardt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Willi Persson (94p) Lars Fredrik Elis Lundberg (94p) Katarina Maria Fredrika Martinson (93p) Lars Ture Pettersson (93p) Per Lars Arne Berg (92p) Ulf Christer Johansson (92p) Jon Erik Daniel Hägglund (92p) Carl Peter Seth Kempe (91p) Carl Reinhold Adolf Bennet (91p) Tommy Oskar Åsenbrygg (91p) Lars-Göran Josefsson (91p) Hans Ulf Bengt Lundahl (91p) Jan-Erik Kenneth Johansson (91p) Henriette Zeuchner (91p) Claes Gösta Boustedt (91p) Lars Olof Josefsson (91p) Per Steewe Björklund (91p) Per Henrik Sjölund (91p) Mats Guldbrand (89p) Sten Algot Magnus Peterson (86p) Lilian Margareta Fossum Biner (86p) Ivo Stopner (85p) Lillie Anna-Greta Johanna Sjöberg (85p) Liv Eva Violet Isaksson Forhaug (85p) Peter Arvid Nils Egardt (85p) Kjell Anders Jernhall (79p) Per Stefan Rune Nilsson (75p) Nils Gustav Svanberg (75p) Lars Åke Conny Johansson (75p) Johan Nicklas Lundberg (75p) Tobias Erik Sören Sundqvist (75p) Karl Peter Whass (75p) Karl Göran Hjalmar Lundin (75p) Phongthawat Croneryd (75p) Lars Gunnar Ericson (66p) Lars Joakim Thilstedt (65p) Lars Ingemar Haraldsson (57p) Lars Henrik Andreasson (54p) Carl Johan Engelbrekt Lindh (54p) Åsa Christina Marie Roslund (54p) Fred Krister Roeck Hansen (54p) Ulf Stefan Loréhn (53p) Gunilla Kristina Rolander (53p) Rolf Roger Ekström (46p) Nils Åke Carlsson (45p) Lars Håkan Gustafsson (45p) Fredrik Gustaf Gordon Larsson (45p) Lars P Mattias Axelsson Markström (43p) Johan Mikael Ladenberg (43p) Karl Ola Billy Schultz-Eklund (41p) Lars Johan Garmert (32p) Roy Fredrik Ottosson (31p) Hans Robert Niederbach (30p) Christian Gunnar Claesson (29p) John Anders Lethenström (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Karl Henrik Andersson (18p) Bo Anders Erik Wikare (18p) Helena Eva Marie Nilsson (16p) Alf Fredrik Hammar (16p) Christine Marianne Lindgren (16p) Anna Karin Margareta Kollin (14p) Kjell Arne Bidenäs (12p) Frank Sören Olof Petersson (11p) Kristina Maria Vendel Sandell (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.