Lisa Maria Grahm Borg (33p)

Kvinna, Född: 1979
Roller

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

Bleck Fastigheter AB Bleck Invest AB Bleckstället Holding i Örebro AB Borg Finans AB Bostadsrättsföreningen Huddinge Hills Bostadsrättsföreningen Högmora Ett Bostadsrättsföreningen Högmora Tremänningen Bostadsrättsföreningen Högmora TVÅ Bostadsrättsföreningen Kronopark Hills Bostadsrättsföreningen Lindvallen Hills 1 Bostadsrättsföreningen Lindvallen Hills 2 Bostadsrättsföreningen Lindvallen Hills 3 Bostadsrättsföreningen Lofsdalen Hills 1 Bostadsrättsföreningen Tandådalen Panorama 1 Bostadsrättsföreningen Tandådalen Panorama 2 Bostadsrättsföreningen Tandådalen Panorama 3 Bostadsrättsföreningen Tandådalen Panorama 4 Bostadsrättsföreningen Tenoren i Älvsjö Bostadsrättsföreningen The Tee 2 Bostadsrättsföreningen Vidablicken Gemma Properties Holding 10 AB Gemma Properties Holding 14 AB Gemma Properties Holding 2 AB Gemma Properties Holding 3 AB Gemma Properties Holding 4 AB Gemma Properties Holding 5 AB Gemma Properties Holding 6 AB Gemma Properties Holding 7 AB Gemma Properties Holding 8 AB Gemma Properties Holding 9 AB Gemma Properties Holding AB (publ) Gemma Properties Utveckling 13 AB Gemma Properties Utveckling 2 AB Gemma Properties Utveckling 4 AB Gemma Properties Utveckling 5 AB Gemma Properties Utveckling 6 AB Gemma Properties Utveckling 7 AB Gemma Properties Utveckling 8 AB Gemma Utveckling 2016 AB (publ) Gemma Utveckling 2017 AB (publ) Högmora Förvaltning AB LogiqPlan AB Plateau Properties Holding 1 AB Plateau Properties Holding AB Plateau Properties Utveckling 1 AB Roomish AB Sista versen 45501 AB Sista versen 46273 AB Sista versen 46342 AB Slutplattan DYXJO 98638 AB SWC Fastigheter AB
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.