Luca Emiliano Di Stefano (28p)

Man, Född: 1978
Rangordningen antal relationer
Gustaf Martin Andreas Folke (12) Karl Adam Söderqvist (10) Konstantinos Kostas Psomas (4) Anna Cecilia Ekeblom (3) Johan Richard Kaijser (3) Per Brilioth (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Sara Farahani (2) Johan Daniel Lindberg (2) Mattias Segnestam (2) Peter August Thomasson Sidenbladh (2) Jan Totte Dahlin (2) Fredrik Stig Erik Montell (2) Karl Mikael Bartlett (2) Lars Anders Larsson (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Susanne Margareta Fransson (1) Zinovea Vavolidu (1) Karl Håkan Frej Jansson (1) Lars Peter Elam Håkansson (1) Anders Viktor Borgs (1) Sofia Margareta Ardern (1) Inger Margareta Dahle (1) Björn Robert Ejermark (1) Camilla Maria Olivia Nilsson (1) Anna Charlotte Rosenberg Bosten (1) Mikael Jan Jakob Kaplan (1) Joacim Gilbert Boivie (1) Björn Ulrik Lennart Lundberg (1) Anne Maria Sandström (1) Ulf Ragnar Ytterfalk (1) Karl Mikael Lindberg (1) Samir Adnan Taha (1) Markus Johannes Baldursson (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Dennis Mikael Jona (1) Carl Andreas Jonson (1) Anna Margareta Kull (1) Niklas Petter Berg (1) Carl Magnus Bergman (1) Bilal Chentouf (1) Nea Inga-Lill Matilda M Segnestam (1) Sven Johan Michael Johansson (1) Björn Johan Rosenlind (1) Sven Herbert Montan (1) Knut Christer Andersson (1) Gerhard Dal (1) Lars Johan Varland (1) Erik Patrik Waldemar Karlin (1) Per Anders Bygdén (1) Anna Veronica Persson (1) Jessica Iréne Ling (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Lars Stefan Jakobsson (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Apostolos Psomas (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Jon Anders Gabriel Wiberg (1) Robert Allan Elvir Dohrman (1) Johan Christer Andersson (1) Joakim Patrik Hilj (1) Lars Gunnar Evert Varland (1) Per Anders Olsson (1) Mats Torgny Andersson (1) Gustaf Bertil Oscarson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Erik Lars Ågren Larsson (1) Michal Kalinowski (1) Frida Helen Bartlett (1) Maria Cecilia Odelsparr (1) Victor Emanuel Risén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Peter Elam Håkansson (69p) Per Brilioth (68p) Inger Margareta Dahle (63p) Lars Johan Varland (59p) Michal Kalinowski (56p) Samir Adnan Taha (53p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Björn Ulrik Lennart Lundberg (49p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Mikael Jan Jakob Kaplan (42p) Anders Viktor Borgs (41p) Erik Patrik Waldemar Karlin (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Knut Christer Andersson (36p) Karl Håkan Frej Jansson (35p) Joacim Gilbert Boivie (35p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Susanne Margareta Fransson (32p) Konstantinos Kostas Psomas (32p) Anne Maria Sandström (32p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Ulf Ragnar Ytterfalk (30p) Sven Herbert Montan (29p) Gerhard Dal (29p) Karl Adam Söderqvist (29p) Fredrik Stig Erik Montell (28p) Erik Lars Ågren Larsson (28p) Carl Magnus Bergman (27p) Lars Gunnar Evert Varland (25p) Björn Robert Ejermark (24p) Johan Daniel Lindberg (24p) Peter August Thomasson Sidenbladh (24p) Maria Cecilia Odelsparr (24p) Lars Stefan Jakobsson (23p) Stig Olof Reinhold Ericsson (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Gustaf Bertil Oscarson (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Robert Allan Elvir Dohrman (20p) Joakim Patrik Hilj (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Sven Johan Michael Johansson (17p) Mattias Segnestam (17p) Per Anders Olsson (17p) Zinovea Vavolidu (16p) Markus Johannes Baldursson (16p) Karl Mikael Bartlett (16p) Frida Helen Bartlett (16p) Johan Christer Andersson (15p) Gustaf Martin Andreas Folke (14p) Björn Johan Rosenlind (14p) Sara Farahani (13p) Bilal Chentouf (13p) Apostolos Psomas (13p) Karl Mikael Lindberg (12p) Anna Charlotte Rosenberg Bosten (11p) Dennis Mikael Jona (11p) Nea Inga-Lill Matilda M Segnestam (11p) Sofia Margareta Ardern (10p) Jessica Iréne Ling (10p) Per Anders Bygdén (8p) Victor Emanuel Risén (8p) Camilla Maria Olivia Nilsson (7p) Jon Anders Gabriel Wiberg (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.