Eld Axel Hansson S Leijonhufvud (27p)

Man, Född: 1978
Roller

Styrelseledamot

Rangordningen antal relationer
Josefin Kristin Grolander Alvén (11) Martin Kristian Alrik Gorne (11) Anders Viktor Borgs (9) Inger Margareta Dahle (8) Johan Patrik Andersson Åkerud (7) Kent Yngve Tommy Nilsson (7) Per Niklas Ljungström (7) Joanna Cornelia Maria Klijn (6) Ekaterina Kovaleva (5) Sven Peter Emil Westerberg (5) Hans Ruben Sundström (5) Astrid Elisabet Jansson (5) Karin Camilla Hagberg (5) Björn Gunnar Irle (4) Pär Thomas Ingvar Mivell (4) (4) Anna Maria Litewka (4) Knut Olof Mikael Rosén (4) Klas Börje Theander (3) Jill Maria Ågren (3) Hans-Göran Konrad Simonsson (3) Ylva Ebba C Hökerberg Jahnke (3) Lillian Terezia Nyström Fanczi (2) Carl-Fredrik Morander (2) Hilda Anna Christina Bernstone (2) (2) (2) Gudrun Charlotte Törnberg (2) Åke Christer Ragnar (2) (2) Michelle Catrin Elisabeth Capiod (2) (2) Nils Olof Andreas Wirén (2) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (2) (2) (2) (2) (2) (1) Magnus Urmas Prööm (1) Joshua Anthony (1) Sven Tiberiu Cristea (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) (1) Magnus Ivar Thorling (1) (1) Lars Johan Stefan Arpe (1) (1) (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) (1) Åsa Kerstin Helena Norin (1) (1) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) (1) (1) (1) Elisabeth Sundborg Werneman (1) Erik Tomas Zonabend (1) Lars Erik Diös (1) Ulf Thomas Jönsson (1) (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (1) Eva Therese Kjellberg (1) (1) Nils Ola Daniel Nilsson (1) Lars Anders Larsson (1) (1) Claes Olof Thore Sjödin (1) (1) (1) (1) Sara Kristina Häggqvist (1) Tomas Erik Bergström (1) (1) (1) (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Jaan Andres Kubja (1) Per Mattias Nordlindh (1) (1) (1) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (1) Rolf Torbjörn Bygdén (1) Jonas David Forsman (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) (1) Hans Thomas Peter Jönsson (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Bengt Michael Olsson (1) Folke Fredrik Dellström (1) Hans Nicklas Renström (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(79p) (72p) (65p) (64p) Inger Margareta Dahle (61p) Jonas David Forsman (61p) (59p) Eva Therese Kjellberg (57p) Kjell Arne Joachim Kuylenstierna (57p) (54p) Bengt Michael Olsson (54p) (52p) Martin Kristian Alrik Gorne (51p) (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) (50p) Per Niklas Ljungström (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Lars Anders Larsson (49p) (46p) Jan Totte Dahlin (45p) (44p) (44p) (43p) Nils Ola Daniel Nilsson (41p) (41p) (41p) Karin Camilla Hagberg (41p) Anders Viktor Borgs (40p) (40p) (40p) Carl-Fredrik Morander (39p) (39p) (38p) (37p) (36p) Astrid Elisabet Jansson (35p) (35p) (34p) Kent Yngve Tommy Nilsson (34p) (30p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Gun Snöfrid Susanne Klinckesporre (29p) Bengt Håkan Olovsson (28p) Åsa Kerstin Helena Norin (28p) Sven Peter Emil Westerberg (28p) (28p) Johan Patrik Andersson Åkerud (27p) Josefin Kristin Grolander Alvén (27p) Anna Maria Litewka (27p) Maria Anna Elisabeth Lilliestierna (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Lillian Terezia Nyström Fanczi (25p) Ekaterina Kovaleva (25p) (25p) Hans-Göran Konrad Simonsson (25p) Hans Thomas Peter Jönsson (25p) Per Ingvar Nordgaard (25p) Åke Christer Ragnar (24p) Michelle Catrin Elisabeth Capiod (24p) Rolf Torbjörn Bygdén (24p) Lars Erik Diös (23p) (23p) Tomas Erik Bergström (23p) (23p) (23p) Hilda Anna Christina Bernstone (22p) Jill Maria Ågren (22p) Joanna Cornelia Maria Klijn (22p) Gudrun Charlotte Törnberg (21p) Carl Gustaf Mikael Fredstrand (21p) Ylva Ebba C Hökerberg Jahnke (21p) Folke Fredrik Dellström (20p) Nils Olof Andreas Wirén (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) (18p) (18p) Magnus Ivar Thorling (17p) Claes Olof Thore Sjödin (17p) Hans Nicklas Renström (17p) Elisabeth Sundborg Werneman (16p) Sara Kristina Häggqvist (15p) Klas Börje Theander (14p) Jaan Andres Kubja (14p) Per Mattias Nordlindh (14p) Sven Tiberiu Cristea (12p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Erik Tomas Zonabend (11p) Joshua Anthony (10p) Lars Johan Stefan Arpe (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.