John Fredrik Emanuel Jignéus (60p)

Man, Född: 1978
Rangordningen antal relationer
Nils Magnus Götenfelt (8) Peter Pontus Rynoson Cornelius (7) Per Henrik Mattisson (6) Inger Margareta Kollberg (5) Anders Viktor Borgs (4) Urban Mathias Resare (3) Kent Birger Westerlund (3) Anders Fredrik Knave (3) Eva Ulla Annette Nygren (3) Anna Katarina Hillman (3) Pär Gustaf Sundberg (3) Inger Margareta Dahle (3) Leif Håkan Skutberg (3) Bo Christer Martin Alsander (3) John Erik Åström (3) Clas Patrik Widlund (3) Pernilla Maria Siewertz (3) Karl Magnus Bertil Lindgren (2) Lars Peter Agne Ihrfelt (2) Eva Irene Karlsson (2) Lars Christer Fahlstedt (2) Viktor Olof Bengtsson (2) Kenneth John Karlsson (2) (2) Bengt Anders Nettelbladt (2) Mikael Johan Höök (2) Pär-Ola Jonas Jonasson (2) Bengt Anders Rask (2) Pål Henrik Pålsson (2) Johan Peter Mathias Bosson (2) Björn Peter Muld (2) John Patrik Brissman (2) Dan Åke Hägerbring (1) Erik Rickard Amrén (1) Henrik Andreas Gillison Erenius (1) Marija Berzius-Zarins (1) Yvonne Anna-Lena Jignéus (1) (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) Per Anders Magnus Abenius (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Ricard Robbstål (1) Olov Jonas Nilsson (1) Mikael Westin (1) Hans Artur Marcus Svensson (1) Karin Josefina Jignéus (1) Thomas Berth Sighed (1) Carl Patrik Resebo (1) Ulrika Lina Johansson (1) Magnus Gunnar Carlsson (1) Jan Reidar Jignéus (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Kristina Maria Brandt (1) Lena Irene Larsson (1) Hans Ruben Sundström (1) Anna Maria Andersson (1) Victor Eric Conrad Hielte (1) Martin Lennart Gyllensten (1) Björn Emil Unger (1) Albert Erik Christian Hobohm (1) Thorbjörn Wängvik (1) Rolf Tomas Kjellberg (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Paul Henrik Lindroth (1) Carl Arne Kvarnström (1) Frans Michael Fahlstedt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Irene Karlsson (86p) Inger Margareta Kollberg (76p) Bo Christer Martin Alsander (69p) Inger Margareta Dahle (63p) Victor Eric Conrad Hielte (62p) Peter Pontus Rynoson Cornelius (62p) Thomas Berth Sighed (61p) Ulrika Lina Johansson (61p) Pär Gustaf Sundberg (61p) Marija Berzius-Zarins (60p) Kenneth John Karlsson (60p) (60p) Kristina Maria Brandt (60p) Björn Emil Unger (60p) Pål Henrik Pålsson (60p) Albert Erik Christian Hobohm (60p) Carl Arne Kvarnström (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Ricard Robbstål (56p) Lena Irene Larsson (56p) (50p) Per Henrik Mattisson (50p) Lars Peter Agne Ihrfelt (49p) Lars Christer Fahlstedt (48p) Leif Håkan Skutberg (47p) Clas Patrik Widlund (43p) Per Anders Magnus Abenius (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Johan Peter Mathias Bosson (41p) Bengt Anders Rask (40p) Magnus Gunnar Carlsson (39p) Dan Åke Hägerbring (37p) Erik Rickard Amrén (37p) Mikael Westin (37p) Karl Johan Stefan Bratteberg (37p) Jan Reidar Jignéus (34p) Martin Lennart Gyllensten (33p) John Erik Åström (33p) Hans Artur Marcus Svensson (32p) Karl Magnus Bertil Lindgren (30p) Olov Jonas Nilsson (30p) Pär-Ola Jonas Jonasson (30p) Anna Katarina Hillman (30p) Rolf Tomas Kjellberg (30p) Anders Fredrik Knave (28p) Pernilla Maria Siewertz (28p) Henrik Andreas Gillison Erenius (24p) Thorbjörn Wängvik (24p) Eva Ulla Annette Nygren (23p) John Patrik Brissman (23p) Björn Peter Muld (22p) Mikael Johan Höök (21p) Urban Mathias Resare (20p) Paul Henrik Lindroth (20p) Bengt Anders Nettelbladt (18p) Frans Michael Fahlstedt (18p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Yvonne Anna-Lena Jignéus (14p) Kent Birger Westerlund (13p) Karin Josefina Jignéus (12p) Anders Olof Lennart Hellström (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Anna Maria Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.