Andreas Carl Erik Tegnér (26p)

Man, Född: 1980
Roller

Styrelseledamot

Extern vice verkställande direktör

Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Hans Jarl Rutger Arnhult (81p) Jack Johannes Richard Nyberg (69p) (63p) (63p) Anna Fredrika Hörlin (58p) Anders Rune Eriksson (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Leif John Arne Kristensson (57p) (56p) Lena Irene Larsson (56p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) (54p) Lars Gunnar Kristensson (53p) (51p) (51p) Lars Inge Olausson (51p) Karl Stefan Källström (50p) Lars Svante Arved Wedman (50p) Karin Victoria Claesson (49p) Birger Ulrik Lindeblad (47p) Håkan John Wilson (46p) (45p) (42p) Olle David Severin (41p) David Paul Hudert (41p) Jan Robert Gustafsson (41p) (41p) Inge Folke Severin (41p) Sven Anders Laurén (41p) Nils Johan Peter Ahlberg (41p) (37p) Dick Nyström (37p) Carl Fredrik S C Wildeke (36p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Patrick Carlston Maher (35p) Stefan Sebö (34p) Per Magnus Emmoth (33p) Lars Åke Narhed (31p) Ulf Peter Burholm (30p) Klas Gustaf Brännström (30p) Knut Olof Birger Lindeblad (29p) Henry Bertil Bock (26p) Gun Lena Mariann Gabrielsson (26p) Ulf Carlsson Tegnér (25p) Anders Adielsson (25p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) Lars Jesper Nilsson (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Hans Birger Hammar (20p) Stefan Hugo Kylebäck (19p) Erik Daniel Eriksson (19p) Karl Magnus Persson (18p) Lars Håkan Wirén (17p) Roy Erhardt Ytre-Eide (17p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Åke Sixten Jarl (15p) Karl Peter Bodin (15p) Karl Robert Wikholm (14p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Nils Ove Jonsson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.