Susanne Karin Karjalainen

Kvinna, Född: 1980
Rangordningen antal relationer
Jan Åke Lennart Gross (6) Lilian Catarina Johnsson (6) Carl Håkan Svensson (5) John Ingvar Lorensson (5) Berit Carina Fransson (5) Sture Lorens Lorensson (4) Olof Anders Olsson (4) Carl Åke Stefan Lorensson (4) Inga-Berit Kristensson (4) Bengt Henrik Lorensson (4) Krister Jan-Erik Stensson (3) Kjell Frömyhr (2) Janne Anders Gunnar Gunnarsson (2) Rune Niclas Johansson (2) Hans Gösta Micael Svensson (2) Mats Henric Andersson (2) Karl Henrik Andreas Gunnarsson (2) Pia Elisabeth Lindquist (1) Bertil Ingvar Carlsson (1) Jonas Leksell (1) Helene Christina Rådberg (1) Per Johan Edfelt (1) Åke Lennart Olsson (1) Camilla Marinette Karlsson (1) Lena Gunilla Reking (1) Frank Daniel Hedström (1) Emelie Lisbeth Orloff (1) Hanna Karin Inga-Lill Jakobsson (1) Kinga Anna Pecanac (1) Kurt Jörgen Johansson (1) Anders Torbjörn Fredriksson (1) Ulf Erik Orvar Ring (1) John Ingvar Håkan Andersson (1) Anna Camilla Eleonor Gunnarsson (1) Ann-Louise Elisabet Edman (1) Kreso Kralj (1) Lars Krister Carlsson (1) Erik Olof Andreas Andersson (1) Ann Therese Rådberg (1) Emma Terese Olsson (1) Paul Ronnie Olsson (1) Johan Lennart Hjalmar Jansson (1) Clas Stefan Dalberg (1) Linda Jessica Martina Hedström (1) Lennart Daniel Olsson (1) Sten Valter Jakobsson (1) Alf Willy Engelin (1) Eva Therése Fredriksson (1) Eric Carl Zakariasson (1) Lars Henrik Johansson (1) Birger Sten-Inge Stensson (1) Bo Nils Heribert Lindquist (1) Bo Leif Peter Ullberg (1) Bo Stefan Robert Olsson Rådberg (1) Kai Antero Karjalainen (1) Per Erik Andreas Olsson Rådberg (1) Gösta Tobias Eriksson (1) Per Ingemar Reking (1) Sofia Madelene Jansson (1) Hans Peter Henry Orloff (1) Romuald Zebronski (1) Stig Lars-Göran Fredriksson (1) Elof Stefan Engelin (1) Johanna I S Johansson Molander (1) John Erik Andersson (1) Inger Maria Bergander Gunnarsson (1) Gert Leif Sören Edman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lilian Catarina Johnsson (47p) Sture Lorens Lorensson (46p) Olof Anders Olsson (46p) John Ingvar Lorensson (46p) Carl Åke Stefan Lorensson (46p) Inga-Berit Kristensson (46p) Bengt Henrik Lorensson (46p) Kjell Frömyhr (32p) Krister Jan-Erik Stensson (32p) Berit Carina Fransson (32p) Lennart Daniel Olsson (32p) Hans Gösta Micael Svensson (32p) Mats Henric Andersson (32p) Carl Håkan Svensson (31p) Birger Sten-Inge Stensson (31p) Hans Peter Henry Orloff (27p) Emelie Lisbeth Orloff (26p) Clas Stefan Dalberg (26p) Bo Leif Peter Ullberg (24p) Helene Christina Rådberg (23p) Ann Therese Rådberg (23p) Janne Anders Gunnar Gunnarsson (23p) Per Erik Andreas Olsson Rådberg (23p) Camilla Marinette Karlsson (22p) Paul Ronnie Olsson (22p) Johan Lennart Hjalmar Jansson (22p) Bo Stefan Robert Olsson Rådberg (22p) Gösta Tobias Eriksson (22p) Karl Henrik Andreas Gunnarsson (22p) Emma Terese Olsson (21p) Sofia Madelene Jansson (21p) Per Johan Edfelt (20p) Jan Åke Lennart Gross (20p) Alf Willy Engelin (20p) Eva Therése Fredriksson (20p) Anders Torbjörn Fredriksson (19p) Bo Nils Heribert Lindquist (19p) Elof Stefan Engelin (19p) Pia Elisabeth Lindquist (18p) Åke Lennart Olsson (18p) Hanna Karin Inga-Lill Jakobsson (18p) Eric Carl Zakariasson (18p) Kinga Anna Pecanac (17p) Ulf Erik Orvar Ring (17p) Ann-Louise Elisabet Edman (17p) Sten Valter Jakobsson (17p) Rune Niclas Johansson (17p) John Erik Andersson (17p) John Ingvar Håkan Andersson (16p) Anna Camilla Eleonor Gunnarsson (16p) Lars Henrik Johansson (16p) Romuald Zebronski (16p) Inger Maria Bergander Gunnarsson (16p) Gert Leif Sören Edman (16p) Kurt Jörgen Johansson (15p) Johanna I S Johansson Molander (15p) Frank Daniel Hedström (14p) Linda Jessica Martina Hedström (14p) Stig Lars-Göran Fredriksson (14p) Bertil Ingvar Carlsson (12p) Lena Gunilla Reking (12p) Lars Krister Carlsson (12p) Per Ingemar Reking (12p) Erik Olof Andreas Andersson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.