Karin Christina Lindström (14p)

Kvinna, Född: 1983
Rangordningen antal relationer
Karl Rickard Falk (7) Jeanette Ayako Molander (7) (5) Anders Mikael Nylander Eng (5) Ulrika Anna Helene Strandberg (5) Carl Magnus Bengtsson (5) Kenneth Elon Fredriksson (4) Lisbet Irene Fredriksson (4) Bo Torsten Patrik Nilsson (3) Maria Josefin Granlund (3) Karin Maria Irene Fredriksson (3) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (3) Sven Elon Johan Fredriksson (3) Anna Carina Christiansson (3) Jan-Fredrik Kenneth Fredriksson (3) Bo Torsten Nilsson (3) Magnus Kristofer Lidén (2) Johan Fredrik Rosander (2) Carl Jan Ingvar Kasteng (2) Carl Jonas Corné (2) Bo Anders Gustavsson (2) Annika Maria Haahr (2) Peter Claes-Göran Bengtsson (2) Rolf Staffan Lidén (2) Marcus Ulf Alvergren (2) Per Magnus Hallgren (2) Annika Christin Hultén (2) Per Ingvar Björn Danielsson (2) Brit-Marie Ninna Bergman (2) Johan Marcus Lidén (2) Gun Inga-Lill Kasteng (2) Tomas Mikael Alminger (2) Li Danielsson (2) Mogens Christian Haahr (2) Anders Fleming Valdemarsson (2) Kjell Erik Magnus Krantz (1) Jenny Therese Wallberg (1) Arto Frans Kullervo Winter (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Lars Gustaf Hallgren (1) Birthe Margareta Carlsson (1) Carl Jonas Kasteng (1) Leif Thorbjörn Daniel Karlsson (1) William Alexander Holsner Barclay (1) Bengt Daniel Gollungberg (1) Karl Johan Daniel Westermark (1) Emil Mats Cajfeldt (1) (1) Jose Manuel Camilo Adrian (1) Klara Josefine Bjurström (1) Anders Rydbacken (1) Kjell Anders Erik Johansson (1) Cathrine Ingrid Therese Hedén (1) Karin Viktoria Krantz (1) Björn Fredrik Larsson (1) Frans Oscar Winter (1) Inger Margareta Dahle (1) Lars Erik Mossfeldt (1) Linda Susanne Hentschel (1) Per Robert Harald Hedebäck (1) Sara Saitai Eng (1) John Martin Ljunggren (1) Anette Helena Stare (1) Ann Inger Barclay (1) Per Jonas Alfred Hallenborg (1) Ingrid Anna Carin Löf (1) Lars Samuel Jansson (1) Linda Maria Therese Frej (1) Konstantin Belogorcev (1) Lars-Bertil Mikael Ekman (1) Anna Viktoria Rydbacken (1) Johan Henrik Johansson (1) Jimmy Olof Barud (1) Johnny Saburo Wallberg (1) (1) Anders Viktor Borgs (1) Johan Andreas Andersson (1) Carl Jon Jerker Larsson Mossfeldt (1) Susanne Christina Corné (1) Jörgen Walter Mikael Hentschel (1) Ulf Peter Sandberg (1) Christopher Daniel Bozkurt (1) BENGT INGEMAR GOLLUNGBERG (1) Rebecca Helena Stare (1) David Gustaf Nord (1) Jessica Maria Rosander (1) David Göran Jansson (1) Vladan Zivkovic (1) Emil Attila Simon (1) Mona Solveig Hermansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (69p) Anders Fleming Valdemarsson (68p) Inger Margareta Dahle (61p) Jose Manuel Camilo Adrian (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Emil Attila Simon (50p) Per Robert Harald Hedebäck (48p) Ulf Peter Sandberg (47p) Johan Marcus Lidén (46p) Magnus Kristofer Lidén (45p) Rolf Staffan Lidén (45p) Lars Samuel Jansson (45p) David Göran Jansson (45p) Per Jonas Alfred Hallenborg (41p) David Gustaf Nord (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Karl Rickard Falk (39p) Johan Henrik Johansson (39p) Jeanette Ayako Molander (39p) Jörgen Walter Mikael Hentschel (39p) Bo Anders Gustavsson (36p) Annika Christin Hultén (35p) Tomas Mikael Alminger (35p) Carl Jonas Corné (33p) (32p) Kjell Erik Magnus Krantz (31p) Johan Andreas Andersson (30p) Kjell Anders Erik Johansson (29p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Anders Mikael Nylander Eng (27p) John Martin Ljunggren (27p) Bengt Daniel Gollungberg (26p) Karin Maria Irene Fredriksson (26p) Jan-Fredrik Kenneth Fredriksson (26p) Emil Mats Cajfeldt (25p) Lars-Bertil Mikael Ekman (25p) BENGT INGEMAR GOLLUNGBERG (25p) Christopher Daniel Bozkurt (23p) Ulrika Anna Helene Strandberg (21p) Sven Elon Johan Fredriksson (21p) Carl Jan Ingvar Kasteng (20p) Carl Jonas Kasteng (20p) Marcus Ulf Alvergren (20p) Brit-Marie Ninna Bergman (20p) Jimmy Olof Barud (20p) Carl Jon Jerker Larsson Mossfeldt (20p) Mona Solveig Hermansson (20p) Birthe Margareta Carlsson (19p) Peter Claes-Göran Bengtsson (19p) Cathrine Ingrid Therese Hedén (19p) (19p) Gun Inga-Lill Kasteng (19p) Lars Gustaf Hallgren (18p) Linda Susanne Hentschel (18p) Susanne Christina Corné (18p) Lisbet Irene Fredriksson (18p) Annika Maria Haahr (17p) Per Magnus Hallgren (17p) Kenneth Elon Fredriksson (17p) Li Danielsson (17p) Per Ingvar Björn Danielsson (16p) Mogens Christian Haahr (16p) Jenny Therese Wallberg (15p) Johnny Saburo Wallberg (15p) Maria Josefin Granlund (14p) (14p) Klara Josefine Bjurström (14p) Linda Maria Therese Frej (14p) Carl Magnus Bengtsson (14p) Vladan Zivkovic (14p) Johan Fredrik Rosander (13p) Karin Viktoria Krantz (12p) Lars Erik Mossfeldt (12p) Arto Frans Kullervo Winter (11p) Anders Rydbacken (11p) Frans Oscar Winter (11p) Anette Helena Stare (11p) Anna Viktoria Rydbacken (11p) Rebecca Helena Stare (11p) Björn Fredrik Larsson (10p) William Alexander Holsner Barclay (9p) Ann Inger Barclay (9p) Leif Thorbjörn Daniel Karlsson (8p) Sara Saitai Eng (8p) Ingrid Anna Carin Löf (6p) Karl Johan Daniel Westermark (5p) Jessica Maria Rosander (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.