Karin Christina Lindström (23p)

Kvinna, Född: 1983
Rangordningen antal relationer
Karl Rickard Falk (6) Jeanette Ayako Molander (6) Bo Anders Gustavsson (5) (5) Ulrika Anna Helene Strandberg (5) Anders Mikael Nylander Eng (4) Kenneth Elon Fredriksson (4) Carl Magnus Bengtsson (4) Tomas Mikael Alminger (4) Lisbet Irene Fredriksson (4) Karin Maria Irene Fredriksson (3) Sven Elon Johan Fredriksson (3) Jan-Fredrik Kenneth Fredriksson (3) Maria Josefin Granlund (3) Annika Maria Haahr (2) Per Magnus Hallgren (2) Annika Christin Hultén (2) Per Ingvar Björn Danielsson (2) Li Danielsson (2) Mogens Christian Haahr (2) Anders Fleming Valdemarsson (2) Bengt Anders Björkqvist (2) Nils Anders Nylander (1) William Alexander Holsner Barclay (1) Bibi Erika Rydbacken (1) Johan Andreas Andersson (1) Jörgen Walter Mikael Hentschel (1) Mona Solveig Hermansson (1) Christopher Daniel Bozkurt (1) Claes Erik Karlström (1) Marcus Ulf Alvergren (1) Lars Måns Andreas Adlerberth (1) Karl Johan Daniel Westermark (1) Lars Erik Mossfeldt (1) (1) Linda Cecilia Attby (1) Peter Claes-Göran Bengtsson (1) Kjell Anders Erik Johansson (1) Per Robert Harald Hedebäck (1) Ann Inger Barclay (1) Arto Frans Kullervo Winter (1) Birthe Margareta Carlsson (1) Leif Thorbjörn Daniel Karlsson (1) Cathrine Ingrid Therese Hedén (1) Tom Rikard Bonthron (1) Anette Helena Stare (1) Johnny Saburo Wallberg (1) Ingrid Anna Carin Löf (1) Carl Jon Jerker Larsson Mossfeldt (1) Lars-Bertil Mikael Ekman (1) Brit-Marie Ninna Bergman (1) Johan Henrik Johansson (1) Susanne Christina Corné (1) Ulf Peter Sandberg (1) Anders Rydbacken (1) Frans Oscar Winter (1) Linda Susanne Hentschel (1) Sara Saitai Eng (1) Jimmy Olof Barud (1) Anna Elisabet Tebelius (1) Rebecca Helena Stare (1) Jenny Therese Wallberg (1) Yasmine Manikarou (1) Johan Niclas Attby (1) Anna Jenny Stomberg Gustavsson (1) Lars Gustaf Hallgren (1) Carl Jonas Corné (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulf Peter Sandberg (61p) Anders Fleming Valdemarsson (60p) Johan Niclas Attby (48p) Per Robert Harald Hedebäck (46p) Jörgen Walter Mikael Hentschel (41p) Bengt Anders Björkqvist (38p) Bo Anders Gustavsson (37p) Annika Christin Hultén (37p) Tomas Mikael Alminger (37p) Karl Rickard Falk (36p) Jeanette Ayako Molander (36p) Carl Jonas Corné (33p) Johan Andreas Andersson (30p) Kjell Anders Erik Johansson (29p) (29p) Ulrika Anna Helene Strandberg (29p) Lars-Bertil Mikael Ekman (27p) Karin Maria Irene Fredriksson (26p) Lars Måns Andreas Adlerberth (26p) Tom Rikard Bonthron (26p) Jan-Fredrik Kenneth Fredriksson (26p) Anna Elisabet Tebelius (26p) Christopher Daniel Bozkurt (25p) Johan Henrik Johansson (23p) (22p) Sven Elon Johan Fredriksson (21p) Susanne Christina Corné (21p) Nils Anders Nylander (20p) Marcus Ulf Alvergren (20p) Brit-Marie Ninna Bergman (20p) Peter Claes-Göran Bengtsson (19p) Yasmine Manikarou (19p) Anders Mikael Nylander Eng (18p) Lars Gustaf Hallgren (18p) Annika Maria Haahr (17p) Mona Solveig Hermansson (17p) Per Magnus Hallgren (17p) Li Danielsson (17p) Lisbet Irene Fredriksson (17p) Jimmy Olof Barud (17p) Per Ingvar Björn Danielsson (16p) Kenneth Elon Fredriksson (16p) Birthe Margareta Carlsson (16p) Cathrine Ingrid Therese Hedén (16p) Mogens Christian Haahr (16p) Linda Susanne Hentschel (16p) Lars Erik Mossfeldt (15p) Linda Cecilia Attby (15p) Carl Magnus Bengtsson (15p) Johnny Saburo Wallberg (15p) Carl Jon Jerker Larsson Mossfeldt (15p) Maria Josefin Granlund (15p) Jenny Therese Wallberg (15p) Arto Frans Kullervo Winter (14p) Frans Oscar Winter (14p) Bibi Erika Rydbacken (11p) Leif Thorbjörn Daniel Karlsson (11p) Anette Helena Stare (11p) Anders Rydbacken (11p) Sara Saitai Eng (11p) Rebecca Helena Stare (11p) William Alexander Holsner Barclay (9p) Ann Inger Barclay (9p) Anna Jenny Stomberg Gustavsson (9p) Karl Johan Daniel Westermark (8p) Ingrid Anna Carin Löf (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.