Carl Jakob Johansson (50p)

Man, Född: 1981
Roller
Rangordningen antal relationer
Bo Åke Sören Andersson (45) Lars Fredrik Vojbacke (22) Lars Mattias Johansson (20) Per Johan Anders Strömberg (8) Henrik Mikael Halvorsen (7) Carl Mattias Johansson (6) Mikael Ingmar Nilsson (6) Kia Anna Katarina Vojbacke (4) Jan Totte Dahlin (4) Lars Anders Larsson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Dimitrij Titov (3) Björn Hjalmar Flink (3) Hans Tommy Trollborg (3) (2) Sofia Carolina Louise Johansson (2) Carl Tobias Love Johansson (2) Gabriel Kartal (2) Mats Erik Dahlström (2) Micha David Gottfarb (2) Klas van Lienden (1) Knut Ola Söderberg (1) Per Åke Davidsson (1) Per Olof Andreas Forssell (1) Samuel Simeon Laulajainen (1) Eva Susanne Sifvert (1) Bengt-Ivan Svedin (1) Linda Elisabeth Louise Lauren (1) Magnus Edvin Edström (1) Dick Yngve Svensson (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Sven Manne Boström (1) Bengt Åke Fridell (1) Per-Olof Lennart Andersson (1) Karin Lisa Mathilda Franke (1) Rut Elisabet Holmgren (1) Jan Erik Sjöberg (1) Mats Erik Johansson (1) Thomas Fredrik Emanuel Ryberg (1) Camilla Sofia Glittmark (1) Per Anders Ivarsson (1) Maud Gunilla Olsson (1) Peter Magnus Kangas (1) Magnus Carl Gustav Nygren (1) Anders Fredrik Axel Wehtje (1) Susanne Charlotte Varnäs Jansson (1) Lars Samuel Boström (1) Anders Christopher Axel Sifvert (1) Per Kristoffer Johansson (1) Lina Maria Alvemur (1) Bengt Henrik Svedin (1) Brita Elionor Arvidsson (1) Jan-Erik Lennart Fiske (1) Karl Erling Fredrik Jernberg (1) Margareta Wennerström (1) Per Thomas Ålund (1) Anette Madeleine Bergh (1) Per Fredrik Söderberg (1) Gustaf Jan Olof Frisell (1) Stefan Hugo Kylebäck (1) Thomas Lars Ingemar Bergvall (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Per Henrik Andersson (1) Per Martin Windolf (1) Per Jonas Östlund (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Eva Elisabeth Louise Laurén (1) Liselotte Susanne Varnäs (1) Ulf-Peter Berndt Freidestam (1) Maria Isabel Lennse (1) Mats Larsson Flodman (1) Bernhard K M E von der Osten-Sacken (1) Lars Johan von Essen (1) Olof Patrik Arnqvist (1) Åke Edvin Edström (1) Jan Krister Paul Arvidsson (1) Sten Jonas Michael Wåhlin (1) Martin Rosén (1) Bengt Arvid Carlberg (1) Sven Petter Boström (1) Lars Ove Henrik Holmgren (1) Peter Göran Wikner Bergh (1) Sven Ove Jonas Andersson (1) Andres Lui Aulik (1) Camilla Cecilia Bergh (1) Sten Gösta Olav Georgsson (1) Per-Gunnar Anders Larsson (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Bengt Fredrik Fogelström (1) Claes Bertil Olov Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Dimitrij Titov (65p) Lars Johan von Essen (60p) Jan Totte Dahlin (56p) Anders Fredrik Axel Wehtje (56p) Jan Anders Fredrik Lovén (56p) Lars Anders Larsson (55p) Bo Åke Sören Andersson (51p) Per Olof Andreas Forssell (49p) Susanne Charlotte Varnäs Jansson (49p) Liselotte Susanne Varnäs (49p) Per Kristoffer Johansson (48p) Per Martin Windolf (47p) Sten Gösta Olav Georgsson (47p) Magnus Edvin Edström (46p) Per-Olof Lennart Andersson (45p) Per Jonas Östlund (45p) Dick Yngve Svensson (44p) Mats Larsson Flodman (44p) Micha David Gottfarb (43p) (42p) Henrik Mikael Halvorsen (42p) Sven Manne Boström (42p) Lars Fredrik Vojbacke (42p) Margareta Wennerström (42p) Carl Mattias Johansson (42p) Bengt Arvid Carlberg (42p) Karin Lisa Mathilda Franke (41p) Lars Samuel Boström (41p) Sven Petter Boström (41p) Karl Erling Fredrik Jernberg (39p) Brita Elionor Arvidsson (37p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (37p) Jan Krister Paul Arvidsson (37p) Andres Lui Aulik (37p) Johan Fredrik Ståhl (37p) Ulf-Peter Berndt Freidestam (36p) Olof Patrik Arnqvist (36p) Anders Christopher Axel Sifvert (34p) Per Fredrik Söderberg (34p) Peter Göran Wikner Bergh (34p) Eva Susanne Sifvert (33p) Linda Elisabeth Louise Lauren (33p) Rut Elisabet Holmgren (33p) Thomas Fredrik Emanuel Ryberg (33p) Maud Gunilla Olsson (33p) Lina Maria Alvemur (33p) Hans Tommy Trollborg (33p) Thomas Lars Ingemar Bergvall (33p) Eva Elisabeth Louise Laurén (33p) Bernhard K M E von der Osten-Sacken (33p) Lars Ove Henrik Holmgren (33p) Sven Ove Jonas Andersson (33p) Claes Bertil Olov Nilsson (33p) Jan-Erik Lennart Fiske (31p) Sten Jonas Michael Wåhlin (31p) Per Johan Anders Strömberg (30p) Mikael Ingmar Nilsson (30p) Åke Edvin Edström (30p) Bengt-Ivan Svedin (29p) Bengt Henrik Svedin (29p) Per Åke Davidsson (25p) Jan Erik Sjöberg (25p) Magnus Carl Gustav Nygren (25p) Per Henrik Andersson (25p) Camilla Sofia Glittmark (24p) Kia Anna Katarina Vojbacke (23p) Mats Erik Johansson (23p) Stig Olof Reinhold Ericsson (23p) Carl Tobias Love Johansson (23p) Knut Ola Söderberg (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Stefan Hugo Kylebäck (21p) Mats Erik Dahlström (21p) Bengt Fredrik Fogelström (20p) Peter Magnus Kangas (17p) Per-Gunnar Anders Larsson (17p) Lars Mattias Johansson (16p) Per Anders Ivarsson (15p) Anette Madeleine Bergh (15p) Camilla Cecilia Bergh (15p) Kurt Erik Lennart Hager (12p) Sofia Carolina Louise Johansson (12p) Maria Isabel Lennse (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.