(50p)

Man, Född: -1
Roller

Kommanditdelägare

Styrelseledamot

Extern verkställande direktör

Rangordningen styrning poängvärde
(83p) (81p) (80p) (79p) (77p) (77p) (75p) (75p) (75p) (74p) (73p) (73p) (73p) (71p) (69p) (67p) (66p) (65p) (65p) (65p) (63p) (63p) (63p) (63p) (62p) (62p) (61p) (61p) (61p) (59p) (59p) (59p) (59p) (59p) (59p) (58p) (58p) (56p) (56p) (56p) (56p) (54p) (53p) (53p) (52p) (52p) (52p) (52p) (52p) (52p) (52p) Erik Bernhard Nygren (52p) (51p) (51p) (50p) (50p) (50p) (50p) Anders Patrik Lorentzsson (50p) (50p) (50p) (49p) (49p) (49p) (48p) (48p) (48p) (48p) (48p) (48p) (47p) (47p) (47p) (47p) (47p) (46p) (46p) (46p) (46p) (45p) (45p) (45p) (45p) (45p) (45p) (43p) (43p) (43p) (43p) (41p) (41p) (41p) (41p) (40p) (39p) (39p) (39p) (38p) (38p) (37p) (37p) (37p) (37p) (36p) (36p) (36p) (35p) (35p) (35p) (35p) (35p) (34p) (34p) (34p) (34p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (32p) (31p) (31p) (31p) (31p) (31p) (31p) (31p) (30p) (29p) (29p) (28p) (27p) (27p) (27p) (26p) (26p) (25p) (24p) (24p) (23p) (23p) (23p) (23p) (23p) (22p) (22p) (22p) (22p) (22p) (21p) (21p) (21p) (20p) (20p) (19p) (19p) Karl Andreas Berntsson (18p) (18p) (18p) (18p) (18p) (18p) (18p) (18p) (18p) (17p) (17p) (17p) (17p) (17p) (17p) (17p) (17p) (16p) (16p) (16p) Inger Birgitta Maria Björnsson (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (16p) (15p) Anna Maria Bredberg (15p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) Hans Göran Öystilä (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (14p) (13p) (13p) Jan Olof Malm (12p) (12p) (12p) (12p) (12p) David Mats Wilhelm Björnsson (12p) (12p) (12p) (12p) (12p) (12p) (12p) (11p) (11p) (11p) (11p) (10p) (10p) (10p) (10p) (10p) Janina Björkström (9p) (9p) (8p) (8p) (7p) (7p) (7p) (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.