Företag:

1337 eSports AB
559311-9976
NYBROGATAN 6
NYBROGATAN 6, 114 34 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
14.04.2021
1-4 anställda
25 000
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag bedriva ska bedriva event och tävlingar, kommunikation, utbildning, försäljning och marknads- föring inom e-sportsområdet, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer