Företag:

1337 eSports AB
559311-9976
NYBROGATAN 6, 114 34 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
14.04.2021
25 000
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag bedriva ska bedriva event och tävlingar, kommunikation, utbildning, försäljning och marknads- föring inom e-sportsområdet, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer