Företag:

1337 eSports AB
559311-9976
NYBROGATAN 6
NYBROGATAN 6, 114 34 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
14.04.2021
1-4 anställda
25 000
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag bedriva ska bedriva event och tävlingar, kommunikation, utbildning, försäljning och marknads- föring inom e-sportsområdet, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

1337 eSports AB är noterat på adressen «NYBROGATAN 6» och var registrerad 14.04.2021 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 25 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 77 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2021 visar en omsättning på SEK 50 000, ett rörelseresultat på SEK 44 000 och där eget kapital var positivt med SEK 60 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 26 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 14 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 20,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2021-12
Total omsättning50
Rörelseresultat44
Resultat före skatt44
 
Summa eget kapital60
Kassa och bank87
 
Rörelsemarginal (%)88
Soliditet (%)69

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer