Företag:

2007-1 T.Euro AB
556717-5103
STRANDVÄGEN 7 A, 114 56 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
13.12.2006
100 000
Bolaget ska för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga, inneha, sälja, överlåta, anvisa, belasta, pantsätta, finansiera, refinansiera eller på annat sätt handha lån med säkerhet i pantbrev eller annan liknande belastning eller säkerhetsrätt i bostadsfastigheter, kontorsfasstigheter, kommersiella fastigheter och lagerfastigheter (eller någon kombination därav) lån med säkerhet i aktier eller annat eget kapital utgivet av bolag, handelsbolag eller andra enheter i (genom investering i en obligation eller på annat sätt) eller finansieringsavtal baserat på, finansiellt understött av eller säkerställt av, direkt eller indirekt, något av föregående: att bemyndiga och emittera en eller flera skuldserier (vardera, en "Serie") enligt låneavtal (vardera, ett "Låneavtal"), där respektive Serie kommer att ge upphov till begränsade återbetalningsskyldigheter med säkerhet uteslutande i av bolaget ställda säkerheter är sammansatt av en eller flera trancher, där varje tranch har de karakteristiska som specifierats i det aktuelle Låneavtalet medför återbetalning endast ur det kassaflöde som genereras av de av bolaget ställda säkerheterna och relaterade investeringar som säkerställer en Serie som emitterats av bolaget och inte grundar något krav mot bolaget i den mån tillgånarna är otillräckliga för att betala sådan skuldsättning. att utfärda garantier och bevilja pantsättningar, inteckningar eller andra former av säkerheter över samtliga eller delar av bolagets tillgångar, att fritt förfoga över och överlåta bolagets tillgångar på sådana villkor som beslutats av bolagets styrelse: att använda metoder och utnyttja instrument som har ett samband med bolagets investeringar i syfte att garantera en effektiv förvaltning, inbegripet metoder och instrument som är avsedda att skydda bolaget mot kreditrisker, valutafluktuationer, räntefluktuationer och andra risker: att vidare bedriva verksamhet, som inte utgör tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och utöva befogenheter tillåtna enligt svensk lag som är nödvändiga, underordnade eller förbundna med, eller lämpligt för att åstadkomma något av det föregående.
Firman tecknas av styrelsen

2007-1 T.Euro AB registrerades 13.12.2006 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 12 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 350 000, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 170 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 67 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 42 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 42 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 42,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning350266347302305
Rörelseresultat00000
Resultat före skatt00000
 
Summa eget kapital170170170170170
Kassa och bank193192192192192
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)5053234554

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet42222
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet88688
Score121081010
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Cornerstone Titan Holdings Ltd
2007-1 T.Euro AB 100%