Företag:

3 Pharma Nordic AB
559115-5287
GETHAGSVÄGEN 5
GETHAGSVÄGEN 5, 182 47 ENEBYBERG
Danderyd
Aktiebolag
14.06.2017
0 anställda
60 000
Bolaget ska bedriva verksamhet inom läkemedels och medicinteknikområdena. Verksamheten skall innefatta att, direkt eller indirekt, utveckla, registrera, distribuera, tillhandahålla, marknadsföra och saluföra läkemedel och medicintekniska produkter. Utöver det skall bolaget tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bokslut:

År2017-12
Total omsättning561
Rörelseresultat227
Resultat före skatt170
 
Summa eget kapital253
Kassa och bank102
 
Rörelsemarginal (%)41
Soliditet (%)38

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer