Företag:

4za Solutions AB
559262-2004
TORSPLAN 8 LGH 3204
TORSPLAN 8 LGH 3204, 113 65 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
03.07.2020
1-4 anställda
25 000
Bolaget skall köpa och sälja immateriella rättigheter, fastig- heter och värdehandlingar, äga och förvalta fast och lös egendom, idka konsultverksamhet beträffande företagsekonomiska frågor, åta sig administrations- och ledningsansvar för utomstående företag, bedriva utveckling och försäljning av dataprogramvaror, som delägare medverka till etablering av ny affärsverksamhet, ge lån och ställa borgen (dock ej sådan verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditbolag) för sådan rörelse, hästsport, hästuppfödning, marknadsföring genom sponsor- och partnerskap, samt äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer