Företag:

AB Bostaden i Umeå
556500-2408
ÖSTRA KYRKOGATAN 2
Box 244, 901 06 UMEÅ
090-177500
Umeå
Aktiebolag
07.12.1994
100-199 anställda
438 460 000
Bolaget skall inom Umeå kommun förvärva, avyttra, äga, förädla och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga och förvalta bostäder med hyresrätt, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget får även bygga och försälja bostadsrätter samt uppföra småhus för försäljning. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörj- ningen i Umeå kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Umeå Kommunföretag AB. Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Bostaden i Umeå är noterat på adressen «ÖSTRA KYRKOGATAN 2» och var registrerad 07.12.1994 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 438 460 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 45 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 959 411 000, ett rörelseresultat på SEK 131 393 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 377 944 000.

Styrelsen består av 4 män och 7 kvinnor med en genomsnittsålder av 47 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,18 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning959.411940.033987.949975.939949.810
Rörelseresultat131.393184.831158.868255.498258.501
Resultat före skatt92.30190.827973.742169.445126.170
 
Summa eget kapital2.377.9442.299.4062.222.6161.264.2421.117.828
Kassa och bank0221125
 
Rörelsemarginal (%)1420162627
Soliditet (%)4142422523

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 6,20 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital231236
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad22822
Rörelsemarginal1818182020
Kassaflöde från rörelse1018201818
Ränteteckningsgrad68666
Kassalikviditet00000
Score4556715659
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor