Företag:

AB Destination Småland
556672-3002
KUNGSGATAN 6 B
KUNGSGATAN 6 B, 352 33 VÄXJÖ
0470-733270
Växjö
Aktiebolag
13.12.2004
10-19 anställda
100 000
Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att stimulera ut- vecklingen av besöksnäringen i Kronobergs län. Vidare ska bolaget arbeta med marknadsföring av besöksnäringen i Kronoberg län. Bolaget ska i samarbete med övriga län i Småland verka för att stärka varumärket Småland. Bolaget ska även stimulera samarbete, företagsetableringar, erbjuda kompetensutveckling till etablerade och blivande näringsidkare. Bolaget ska inte drivas i vinstsyfte. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamhet enligt styr- elsens beslut. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamheten för att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län. Ändamålet är att kronoberg ska bli ett attraktivare besöksmål. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Kronoberg.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Jönsson Neckö, Birgitta Ros-Marie / Ragnarsson, Stig Thomas / Wijk, Karl Oskar Tomas / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Destination Småland är noterat på adressen «KUNGSGATAN 6 B» och var registrerad 13.12.2004 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 52 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 11 681 000, ett rörelseresultat på SEK 938 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 433 000.

Styrelsen består av 5 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 60 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 69 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 24 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 35,88 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning11.68110.3339.4259.2237.595
Rörelseresultat938462366179600
Resultat före skatt692330261103557
 
Summa eget kapital2.4331.9031.6591.4691.416
Kassa och bank5.1223.6452.1241.1651.968
 
Rörelsemarginal (%)85428
Soliditet (%)2619272256

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 6,95 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital736213
Kapitalomsättningshastighet22466
Omsättningshastighet kundfordringar10110
Skuldsättningsgrad422210
Rörelsemarginal1288412
Kassaflöde från rörelse1055110
Ränteteckningsgrad100000
Kassalikviditet66668
Score5226322259
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant