Företag:

AB Destination Småland
556672-3002
KUNGSGATAN 6 B
KUNGSGATAN 6 B, 352 33 VÄXJÖ
0470-733270
Växjö
Aktiebolag
13.12.2004
10-19 anställda
100 000
Bolaget ska bedriva verksamhet som syftar till att stimulera ut- vecklingen av besöksnäringen i Kronobergs län. Vidare ska bolaget arbeta med marknadsföring av besöksnäringen i Kronoberg län. Bolaget ska i samarbete med övriga län i Småland verka för att stärka varumärket Småland. Bolaget ska även stimulera samarbete, företagsetableringar, erbjuda kompetensutveckling till etablerade och blivande näringsidkare. Bolaget ska inte drivas i vinstsyfte. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamhet enligt styr- elsens beslut. Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamheten för att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län. Ändamålet är att kronoberg ska bli ett attraktivare besöksmål. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Kronoberg.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Jönsson Neckö, Birgitta Ros-Marie / Ragnarsson, Stig Thomas / Wijk, Karl Oskar Tomas / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Destination Småland är noterat på adressen «KUNGSGATAN 6 B» och var registrerad 13.12.2004 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 26 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 10 333 000, ett rörelseresultat på SEK 462 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 903 000.

Styrelsen består av 5 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 59 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 63 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 24 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 34,63 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning10.3339.4259.2237.5957.356
Rörelseresultat462366179600-376
Resultat före skatt330261103557-74
 
Summa eget kapital1.9031.6591.4691.416889
Kassa och bank3.6452.1241.1651.968999
 
Rörelsemarginal (%)5428-5
Soliditet (%)1927225617

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 3,30 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital362130
Kapitalomsättningshastighet24666
Omsättningshastighet kundfordringar01105
Skuldsättningsgrad222100
Rörelsemarginal884120
Kassaflöde från rörelse551100
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet66684
Score2632225915
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant