Företag:

AB Fiskåkarens son
559281-3165
HELENEBORGSGATAN 7 A, 117 31 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
06.11.2020
25 000
Bolagets verksamhet är att göra statistiska beräkningar och statistiska modeller med hjälp av AI teknik och machine learning samt att förvalta värdepapper och fastigheter.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer