Företag:

Avanza Bank Holding AB
556274-8458
REGERINGSGATAN 103
BOX 1399, 111 93 STOCKHOLM
08-56225000
Stockholm
Aktiebolag
03.06.1986
5-9 anställda
75 682 000
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar, i bolag som bedriver finansiell verksamhet, såsom värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att ställa garantier, borgensåtaganden samt andra säkerheter för säkerställande av koncernbolags förpliktelser mot tredje man. Vidare äger bolaget rätt att utfästa garantier till tredje man om sådana garantier föranleds av verksamhet som bedrivs av koncernbolag.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med en av
Josefson, Rikard Valdemar / Torstenius Hagenfeldt, Birgitta M Firman tecknas i förening av
Josefson, Rikard Valdemar / Torstenius Hagenfeldt, Birgitta M / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Avanza Bank Holding AB är noterat på adressen «REGERINGSGATAN 103» och var registrerad 03.06.1986 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 75 682 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

Bolagets rörelsescore har beräknats till 35 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK -16 000 000 och där eget kapital var positivt med SEK 745 000 000.

Styrelsen består av 5 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 86 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 59 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 67,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Total omsättning00000
Rörelseresultat-16.000-11.000-13.000-6.000-7.000
Resultat före skatt248.000207.000318.000163.000140.000
 
Summa eget kapital745.000761.000779.000570.000663.000
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)99999999100

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,50 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Avkastning på totalt kapital1515151513
Kapitalomsättningshastighet00000
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad1010101010
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet1010101010
Score3535353533
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör
Extern vice verkställande direktör

Revisorer