Företag:

Aviation April 2013 AB
556929-0694
SUNDSPROMENADEN 33, 211 16 MALMÖ
040-6603200
Skåne
Malmö
Aktiebolag
16.04.2013
50 000
Bolagets verksamhet skall i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag bedriva luftfartsrörelse, innefattande utveckling, tillverkning, köp, uthyrning och försäljning av luftfartyg och luftfartygsutrustning. Förvalta fast egendom, värdepapper och annan lös egendom. Bedriva affärsutveckling och konsultverksamhet, företrädesvis inom ovan nämnda områden. Idka härmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer