Företag:

Bostadsföreningen Birger Jarl u.p.a.
702000-1728
BIRGER JARLSGATAN 103 A
BIRGER JARLSGATAN 103 A, 113 56 STOCKHOLM
Stockholm
Bostadsförening
13.06.1905
0 anställda
Att för sina medlemmars räkning inköpa och för all framtid besitta och förvalta fasta egendomen i kvarteret Väduren nr 9 med adress Birger Jarlsgatan 103 och Frejgatan 17 i Stockholm, samt däri upplåta bostadslägenheter åt sina ledamöter i den tur de i föreningen blivit inskrivna, och vilka lägenheter genom avbetalningar bliva innehavarens lagliga egendom.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer