Företag:

Bostadsrättsföreningen Blåklinten 10
769603-8962
UPPLANDSGATAN 71
UPPLANDSGATAN 71, 113 28 STOCKHOLM
08-327460
Stockholm
Bostadsrättsförening
03.02.1999
0 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler till nyttjande åt medlemmarna utan begränsning i tiden. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer