Företag:

Bostadsrättsföreningen Borsökna Äng
769630-3275
DVÄRGSÅNGARVÄGEN 19, 632 33 ESKILSTUNA
Bostadsrättsförening
16.07.2015
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med
suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer