Företag:

Bostadsrättsföreningen SHH Projekt nr 46
769633-6283
KAMMAKARGATAN 7, 111 40 STOCKHOLM
Stockholm
Bostadsrättsförening
29.12.2016
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till för- eningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer