Företag:

Bostadsrättsföreningen Skölden
785000-2267
BOX 1413, 801 38 GÄVLE
026-105200
Gävle
Bostadsrättsförening
05.02.1951
0 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande för permanentboende utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer