Företag:

Build Together AB (svb)
559315-3835
Jolengatan 21 A, 431 49 MÖLNDAL
Aktiebolag
03.05.2021
1 000 000
Bolagsform Bolaget är ett privat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning i enlighet med 32 kapitlet aktiebolagslagen (2005:551). Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att arbeta för social hållbarhet genom att främja integration, tillgänglighet och jämlikhet för att förstärka delaktighet i samhällsutveckling och näringsliv för alla. Bolaget ska härvid bland annat erbjuda näringslivet utbildning och rådgivning inom social hållbarhet samt erbjuda människor stöd på olika sätt för att stärka deras position inom såväl näringslivet som samhället i övrigt. Vidare ska bolaget verka för utbyte av erfarenheter och samverkan mellan aktörer som bidrar till samhällsutveckling. Bolaget ska också bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer