Företag:

del av kv Forskaren AB
559016-9297
P G VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ
Växjö
Aktiebolag
10.06.2015
50 000
Bolaget, som är ett kommunalt fastighetsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Växjö kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter för lokalförsörjning och bostadsändamål i kommunen och att den skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Mossberg, Bengt Örjan / Sandahl, Karl Olof Anders Helge / Svensson, Lars Arne David / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant