Företag:

ECF Karlskrona Retail AB
556819-7239
BOX 239, 721 06 VÄSTERÅS
08-5059730
Aktiebolag
23.09.2010
0 anställda
50 000
Bolagets verksamhet ska vara att: a) förvärva, äga, innehava, administrera, kontrollera och förvalta andelar i svenska eller utländska företag vars verksamhet enligt deras bolagsordning är: i) förvärva, äga, innehava, administrera, kontrollera och förvalta (i synnerhet såväl mark och byggnader som rättigheter motsvarande realegendom (tyska: grundstücksgleiche Rechte) såsom arrende (tyska: Erbbaurechte) och delägarrätter (tyska: Teilegen tumsrechte (nedan "Fastighetsbolag") 'och eller ii) förvärva, äga, innehava, administrera, kontrollera och förvalta intressen och deltagande i svenska eller utländska Fastighetsbolag: eller b) att direkt förvärva, äga, innehava, administrera, kontrollera och förvalta fastigheter. Bolaget verkar som ett fastighetsbolag som ett fastighetsbolag som följer investeringsrestriktioner i enlighet med den tyska lagen om investeringar. Följdaktligen ska bolagets verksamhet vara begränsat till sådan verksamhet som är tillåtet för ett fastighetsbolag under den tyska lagen om investeringar (Investerings lagen) och till sådana åtgärder som en reglerad fastighetsfond är berättigad att vidta direkt för fondens räkning under den tyska lagen om investeringar (Investeringslagen) om kompatibelt med fondens regler. Vidare kan bolaget, inom ramen för sin verksamhet, på en sekundär basis utföra följande aktiviteter: a) att förvärva, äga, innehava och förvalta alla sorters tillgån gar som är nödvändiga för att kontrollera fastighetstillgångarna angivna ovan: b) bistå Bolagets dotterbolag eller bolag som Bolaget har ett direkt eller indirekt intresse i eller bolag som är direkt eller indirekt aktieägare i Bolaget eller ett annat bolag med all sorts hjälp, oavsett om det sker genom lån, garantier eller på annat sätt, i synnerhet: i) att låna pengar i någon form eller att ingå någon annan form av kreditfacilitet och erhålla medel genom, utlämnande av, men ej begränsat till, skuld eller andra kapitalinstrument, oavsett om de är konvertibla eller inte: (ii) att låna ut eller deponera pengar, ge kredit till eller med eller på lämpliga villkor, teckna eller köpa skuldebrev utfärdat av något svenskt eller utländskt bolag tillhörande samma koncern som bolaget ("Koncernbolagen"), med eller utan säkerhet, och (iii) att i enlighet med svensk lag ställa säkerhet vid belåning genom, men ej begränsat till, borgen, pantsättning eller i ställande av annan form av säkerhet, oavsett om det sker genom avtal, inteckning eller annan form belastning på hela eller delar av företaget, inteckning av fast egendom (nuvarande eller framtida) eller genom samtliga eller några av dessa metoder, samtliga för uppfyllelse av avtal eller skyldigheter ingånget av bolaget och något av Koncernbolaget och: c) att utföra juridiska, kommersiella, tekniska och finansiella transaktioner och transaktioner i allmänhet vilka är nödvändiga för bolagets verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

ECF Karlskrona Retail AB registrerades 23.09.2010 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 72 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 30.09.2018 visar en omsättning på SEK 29 840 000, ett rörelseresultat på SEK 9 751 000 och där eget kapital var positivt med SEK 22 329 000.

Styrelsen består av 2 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 40 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 50 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 37 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 46,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-092017-092016-092015-092014-09
Total omsättning29.84037.29725.71626.79424.305
Rörelseresultat9.75117.167-20.24513.11612.630
Resultat före skatt13.0915.018-32.971-533-2.679
 
Summa eget kapital22.3299.2383.01915.9907.084
Kassa och bank26.47416.50011.67712.2468.319
 
Rörelsemarginal (%)3346-794952
Soliditet (%)84163

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 6,30 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2018-092017-092016-092015-092014-09
Avkastning på totalt kapital76033
Kapitalomsättningshastighet22022
Omsättningshastighet kundfordringar50550
Skuldsättningsgrad22000
Rörelsemarginal202002020
Kassaflöde från rörelse201818140
Ränteteckningsgrad64022
Kassalikviditet1081042
Score7260335029
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
CS European Commercial No 1 SARL
CS ECF Retail Växjö AB 100%
ECF Karlskrona Retail AB 100%
ECF Växjö Retail 2 AB 100%