Företag:

Endemol Shine Nordics AB
556801-1752
PALERMOGATAN 17
BOX 27837, 115 93 STOCKHOLM
08-6601536
Stockholm
Aktiebolag
22.02.2010
0 anställda
100 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i dess vida bemärkelse skapa (under) licens, producera, anskaffa och tillhandahålla konsulttjänster, utveckla, distribuera, marknads- föra och sälja audiovisuella innehåll, format för filmer, tv (inklusive men inte begränsat till satellit, digital och kabel-TV), internet, reklam, teater, mobiltelefoner och andra (interaktiva) medier (inklusive utnyttjande av producerat innehåll på plattformar såsom mobila nät, Internet, fast nät- linje, personliga digitala assistenter) samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet i form av tjänster av produktions- teknik, specialeffekter och datoranimation för film och TV och interaktivt utnyttjande samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verkamhet i form av tillhandahållande av råd och rådgivning om förvaltning, licensiering, produktion, marknadsföring och distribution som rör bolaget samt att kontrollera, planera, administrera och förvalta företag, att hantera, ta hand om och samla in räntor på fastigheter och rättigheter för personer, grupper av personer, och juridiska personer. Bolaget ska låna medel, övertrassera medel från banker, juridiska personer eller andra finansiella institut samt att bevilja lån eller krediter på annat sätt, med eller utan säkerhet, inklusive godkännande, utlämnande, överföring och godkännande av räkningar eller någon annan typ av överlåtbara värdepapper, utom bank-, finans- och kreditverksamhet. Bolaget ska etablera filialer eller agenter i landet och utomlands. Bolaget ska vara partner, med begränsat ansvar, i kommanditbolag, vara delägare i privata eller publika aktiebolag, vara innehavare av investeringsandelar i en placeringsfond eller investera i både nationella och utländska företag. Bolaget ska agera mäklare eller agent för försäljning och köp eller upphandling av varor eller tjänster som är nödvändiga för produktion av varor eller tillhandahållande av tjänster av affärsenheter inom samma koncern. Behandla alla eventuella områden som är nödvändiga för eller i anslutning till ovannämnda verksamheter.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Endemol Shine Nordics AB är noterat på adressen «PALERMOGATAN 17» och var registrerad 22.02.2010 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Produktion av film, video och TV-program

Bolagets rörelsescore har beräknats till 4 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 5 252 000, ett rörelseresultat på SEK -4 778 000 och där eget kapital var positivt med SEK 303 816 000.

Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 47 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 54 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 62,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning5.2523.7802.9465.0956.919
Rörelseresultat-4.778-4.906-5.691-7.275-13.518
Resultat före skatt-7.679-31.397-32.033-98.8846.141
 
Summa eget kapital303.816311.495323.941355.975454.859
Kassa och bank43.81867.615112.85224.291444
 
Rörelsemarginal (%)-91-130-193-143-195
Soliditet (%)3838384553

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,80 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad00002
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet22668
Score448812
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Endemol OpcoHolding BV
Endemol Shine Nordics AB 100%
Endemol Denmark A/S 100%
Endemol Finland OY 100%
Endemol Norway AS 100%
Endemol Sweden AB 100%
Shine Nordics AB 100%
Big Brother AB 100%
EndemolShine Finland Oy 100%
FilmLance International Aktiebolag 100%
Friday TV AB 100%
MAGFIVE Content AB 100%
Meter Television AB 100%
Metronome International AB 100%
Metronome Post AB 100%
Mutter Media Aktiebolag 100%
Renässans i Stockholm Aktiebolag 100%
Rocilla Script AB 100%
Shine Finland OY 100%
Shine Nordic Formats AB 100%
Shine Nordics Friday TV AB 100%
Shine Sweden AB 100%
STO-CPH Produktion AB 100%
Tvålkoppen AB 100%