Företag:

Falkenbergs Bostadsaktiebolag
556095-1245
MÖLLEGATAN 2
, 311 80 FALKENBERG
0346-886600
Halland
Falkenberg
Aktiebolag
17.11.1964
10-19 anställda
253 000 000
Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Falkenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt förvärva, anlägga och driva förnyelsebara energikällor. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren' i ägarens ställe. Ändamålet med veksamheten är att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget har ett särskilt ansvar för att garantera flexibel till gänglighet på bostadsmarknaden gemon att tillhandahålla hyresrätter. Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspoli tiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik. Bolaget ska vara föregångare med att utnyttja ny byggnadsteknik och därmed bygga bostäder med hög energieffektivitet. Bolaget ska även kunna utveckla och förvalta verksamhetslokalet i anslutning till, eller med anknytning till, bostäder. Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Engvall, Robby Göran Tony / Janko, Göran Ingemar / Johansson, Ingegerd Christina / Kylin, Sven Christian / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Falkenbergs Bostadsaktiebolag är noterat på adressen «MÖLLEGATAN 2» och var registrerad 17.11.1964 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 253 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Fastighetsförvaltning på uppdrag

Bolagets rörelsescore har beräknats till 56 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 289 970 000, ett rörelseresultat på SEK 64 530 000 och där eget kapital var positivt med SEK 493 408 000.

Styrelsen består av 4 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 62 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 65 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 65,29 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning289.970288.664287.967271.700266.266
Rörelseresultat64.53059.28568.92658.72254.760
Resultat före skatt3.398-480-1.4355.295-1.391
 
Summa eget kapital493.408473.538451.791425.733399.188
Kassa och bank123133125133145
 
Rörelsemarginal (%)2221242221
Soliditet (%)2428272626

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 6,15 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital33333
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00020
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse1814181814
Ränteteckningsgrad66666
Kassalikviditet20002
Score5650545652
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant