Företag:

Föreningen Folkets Hus i Boden u p a
798500-0301
DROTTNINGGATAN 4
BOX 43, 961 21 BODEN
0921-18550
Boden
Ekonomisk förening
16.02.1905
5-9 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom av föreningen inköpta, byggda eller förhyrda fastigheter ordna lämpliga samlingslokaler, affärs- och bostadslägenheter. Föreningen har vidare till ändamål: - att verka för hög standard inom kultur- och ungdomsverksamhet, - att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet, - att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet, - att verka för demokratiska värderingar och i övrigt sådana ändamål som omfattas av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker syfte och verksamhet. Föreningen ska vara medlem av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Föreningen Folkets Hus i Boden u p a är noterat på adressen «DROTTNINGGATAN 4» och var registrerad 16.02.1905 som ett ekonomisk förening.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Övrig fritids- och nöjesverksamhet

Bolagets rörelsescore har beräknats till 62 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2001 visar en omsättning på SEK 14 487 000, ett rörelseresultat på SEK 2 872 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 527 000.

Styrelsen består av 4 män och 6 kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 15 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 0 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 1,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2001-12
Total omsättning14.487
Rörelseresultat2.872
Resultat före skatt2.055
 
Summa eget kapital1.527
Kassa och bank8
 
Rörelsemarginal (%)20
Soliditet (%)4

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer