Företag:

King solutions Kommanditbolag
969668-8093
STUREGATAN 10 7TR
BOX 5821, 102 48 STOCKHOLM
08-4067000
Stockholm
Kommanditbolag
03.05.2000
20-49 anställda
Reklambyråverksamhet.
Firman tecknas ensam av
komplementären

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2001-08
Total omsättning77.196
Rörelseresultat16.340
Resultat före skatt15.768
 
Summa eget kapital15.769
Kassa och bank8.340
 
Rörelsemarginal (%)21
Soliditet (%)54

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Komplementär
Kommanditdelägare

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur: