Företag:

MKB Malmö Fastighets AB
559085-4724
BOX 50405, 202 14 MALMÖ
Skåne
Malmö
Aktiebolag
16.11.2016
50 000
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Föremålet för bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga eller bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunlagens lokalieringsprincip bl.a. främja bostads- försörjningen i Malmö kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

MKB Malmö Fastighets AB registrerades 16.11.2016 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 55 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 28 000, ett rörelseresultat på SEK -40 000 och där eget kapital var positivt med SEK 654 420 000.

Styrelsen består av 2 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 55 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 55 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 52 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 53,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-12
Total omsättning28
Rörelseresultat-40
Resultat före skatt654.370
 
Summa eget kapital654.420
Kassa och bank40
 
Rörelsemarginal (%)-143
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Revisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor